poniedziałek, 12 sierpnia 2013

KRONIKI ŚLĄSKIE 18
WYBORY DELEGATÓW NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES P i S
Sobota, 8 czerwca. W Katowicach - Bogucicach Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręg 31 - Katowice  związany z  wyborem Delegatów na Ogólnopolski Kongres PiS, który odbędzie się w dniach 28 - 30  czerwca br.
Do Prezydium Wyborczego powołano:
Ø      Grzegorz Tobiszewski - Przewodniczący Zjazdu Okręgowego
Ø      Wiesław Włodek           - Wiceprzewodniczący Zjazdu Okręgowego
Ø      Grzegorz Krzak           -  Sekretarz Zjazdu Okręgowego
                 
Komisja mandatowa stwierdziła, że w zjeździe wzięło udział 148 członków uprawnionych
do głosowania.
Komisja skrutacyjna do głosowań tajnych spośród zgłoszonych 22 kandydatów,  wybrała
13 delegatów na Ogólnopolski Kongres PiS.
Największą ilość głosów otrzymali: Piotr Pietrasz oraz Wiesław Włodek ( po 47 głosów).
Dodatkowo w kongresie weźmie udział dwóch posłów oraz trzy osoby  z Rady Politycznej.
W sumie w Ogólnopolskim Kongresie  weźmie udział 18 delegatów z okręgu katowickiego.

ŚWIĘTO MIASTA

W dniach  8 i 9 czerwca - Święto Miasta Chorzów, a na jego obchody zjechali rycerze z całej Polski. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę uroczystym nabożeństwem o godz. 10:30
w kościele  św. Jadwigi Śląskiej oraz IV Zjazdem Rycerstwa Chrześcijańskiego im. Hrabiego Gotfryda de Bouillon. Po nabożeństwie Rycerze Zakonu Bożogrobców oraz grupy rekonstrukcyjne rycerstwa polskiego przeszły ulicą Wolności do poczty głównej, przed którą na ustawionym podium Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala przekazał klucze
do bram miasta CHORZOWSKIEMU BRACTWU RYCERSKIEMU  BOŻOGROBCÓW.
Następnie odbyły się uliczne turnieje rycerskie, pokaz uzbrojenia rycerskiego, tańców średniowiecznych, występy zespołów muzycznych. 
Zakon Rycerski Bożogrobców został założony przez Gotfryda de Bouillon w 1099 roku, kiedy
to Jerozolima została przejęta z rąk muzułmanów, a chrześcijanie zaczęli licznie pielgrzymować do Grobu Pańskiego. Feudał małopolski Jaksa z Miechowa sprowadził
 w 1163 roku do Miechowa jednego z Kanoników Regularnych Marcina zwanego Galusem. Nieco później zakonnicy zwani Bożogrobcami lub Miechowitami zostali sprowadzeni
do Chorzowa. W dniu św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 1257 roku, książę opolsko - raciborski Władysław w Czeladzi nadał Bożogrobcom na własność wieś Chorzów. Lokacja wsi odbyła się na prawie niemieckim.
Dalszy ciąg turniejów rycerskich odbył się w SKANSENIE  Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Tutaj odbyły się turnieje  "miecza i tarczy".  W tym samym czasie
(dla nie zainteresowanych walkami rycerskimi) można było wysłuchać ciekawych wykładów  w uroczym, drewnianym, zabytkowym  kościele  św. Józefa Robotnika, który pierwotnie został wzniesiony w 1791 roku w Nieboczowach. Natomiast od 1997 roku znajduje się
na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
Jednym z ciekawszych był  wykład Adama Łapskiego - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa pt. "Symbolika krzyża ze szczególnym uwzględnieniem herbu Chorzowa".
Warto tutaj wspomnieć, że Bożogrobcy byli właścicielami Chorzowa od 1257 r. do 1810r., kiedy to nastąpiła sekularyzacja zakonów przez władze pruskie. Natomiast do 1934 roku herbem wsi Chorzów był czerwony podwójny krzyż Bożogrobców umieszczony na czarnym tle. Do dnia dzisiejszego podwójny krzyż używany jest w pieczęci parafialnej kościoła
św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Obecny herb miasta 9 września 1936r. zatwierdzony został przez Radę Miejską Chorzowa, a 14 czerwca 1938r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP.


Jan Mieńciuk


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz