wtorek, 23 maja 2017

Z ZA KRATY 80 
We wtorek 16 maja 2017 w Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach / przy kopalni „Wujek”/ otwarto wystawę o bardzo wymownym tytule    „Z ZA KRATY 80. Zostały tutaj zgromadzone przedmioty i dzieła artystyczne wykonane przez więzionych oraz internowanych górników i nie tylko. Już co raz mniej osób pamięta tamten groźny czas, gdy do kopalni „Wujek” wjechały czołgi a milicja do górników uzbrojonych w kilofy i łopaty strzelała ostrą amunicją. Po pacyfikacji kopalni wielu górników pozamykano  w więzieniach niczym  kryminalistów.
Ci ludzie – młodzi górnicy nie poddali się. Zamknięci w więzieniach nie utracili ducha. Wierzyli w słuszność sprawy. Zaufali Bogu, zaufali Matce Bożej, Maryi. Nie siedzieli bezczynnie. Na skrawkach materiału, drewna, czasem kawałku gumolitu czy zwyczajnej gumy tworzyli dzieła. Może nie o wszystkich można powiedzieć, że to wielki artyzm.  Jednak każde dzieło świadczyło wielkości  ducha autora.

Otwarcia wystawy dokonał  Dyrektor Śląskiego  Centrum Wolności i Solidarności  - Robert Ciupa. Idea  tej wystawy –jak najwierniej zachować pamięć o tych groźnych czasach, aby nigdy więcej... Pan Stanisław Płatek - przywódca strajku w kopalni „Wujek”, aresztowany , internowany i skazany w stanie wojennym wspominając tamten czas przypomniał, że więźniowie tworząc te dzieła wyrażali swoje tęsknoty, pragnienia. To było świadectwo patriotyzmu,  tożsamości, o przekonaniach religijnych. Najwięcej jest wizerunków Najświętszej Maryi Panny wykonanych w różnych postaciach i na różnym materiale. Najczęściej to był wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej- Królowej Polski, Matki Bożej Piekarskiej- Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Dziś każdy z tych eksponatów dla nas jest relikwią – powiedział Pan Stanisław.        
                                                                                                               Jan Mieńciuik
Chorzów, środa, 17 maja 2017


poniedziałek, 15 maja 2017

MALARSTWO DOMINIKA

To jest moje marzenie, żeby
Mój obraz był przyjacielem człowieka...
Tadeusz DominikTradycyjnie na początku miesiąca –w poniedziałek 8 maja w chorzowskiej Galerii MM odbył się wernisaż malarstwa- tym razem sp. Profesora Tadeusza Dominika (14.01.1928 – 20.05.2014) laureata wielu nagród. Obrazy Tadeusza znajdują się w zbiorach wszystkich Muzeów Narodowych w Polsce oraz w wielu muzeach za granicą.  Tadeusz Dominik był jednym z najwybitniejszych malarzy. Zajmował się również tkaniną artystyczną, ceramiką, grafiką komputerową. Jego malarstwo tylko z pozoru można uznać za tradycyjne. Jest to bardzo współczesne widzenie przyrody, krajobrazów, które nas otaczają. W sposób nie[powtarzalny, przy pomocy przekazywał własną wizje natury.  Plamy barwne i smugi kojarzą się z drzewami, drogami, płynącymi strumieniami, ogrodami. Styl Dominika pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w polskim malarstwie współczesnym.
Na wernisaż przybyli: Wiceprezydent Wiesław Ciężkowski, Przewodniczący Rady Miasta Waldemar kołodziej, Dyrektor Wydziału Kultury Rafał Zaremba, Dyrektor Ch. C. K. Tomasz Ignalski.  Licznie przybyli chorzowscy malarze, miłośnicy sztuki malarskiej.  Wystawa  została zorganizowana dzięki staraniom Piotra Zielińskiego-Kuratora wystawy. Wiele obrazów w tutejszej galerii zostało wystawianych po raz pierwszy. Na  otwarcie wystawy przybył syn Artysty – Tomasz Dominik. 


Tekst i zdjęcia
Jan MieńciukKOŁO KSKP KatowiceW poniedziałek 15 maja, tradycyjnie przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach spotkali się członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich – Koło Katowice. Na początek spotkania ks. dr Prałat Proboszcz Andrzej Suchoń- kapelan kolejarzy okręgu katowickiego, w kaplicy sprawował Mszę św. w intencji kolejarzy, rodzin, naszej Ojczyzny oraz spraw, które szczególnie nosimy w naszych sercach.
Podczas homilii przypomniał, że oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego, który ma moc nas odnowić „odświeżyć”, który przychodzi, jako Światłość Sumień. Dzięki dużemu zaangażowaniu kolejarzy wielu pątników zwłaszcza chorych pielgrzymuje do Lourdes.
Po mszy św. podczas spotkania przeszliśmy do salki, aby przy kawie bądź herbacie podzielić się swoimi doświadczeniami. Basia Kowalczyk. Przypomniała o zbliżającej się pielgrzymce Pociągiem Papieskim z Wadowic przez Pszczynę, Rybnik do Olzy oraz z powrotem do Wadowic.  Pielgrzymka odbędzie się 3 czerwca.

sobota, 15 kwietnia 2017

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI PIĄTEK
Dzień śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Wielka cisza. To nie tylko smutek, to wielkie opuszczenie. Ostatnie słowa Syna Bożego: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego(Łk 23, 46). Dziś, po południu wokół kościoła idą ministranci uderzając kołatkami ogłaszają największy dramat świata. Krew i woda z przebitego boku Chrystusa spłynęła na zbrukaną grzechem  ziemię. Tego dnia wszystko się skończyło. Tam na Golgocie, na krzyżu został zamknięty Stary Testament.
Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się w wielkiej ciszy. Kapłani leżą krzyżem przed ołtarzem. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w ciemnym kościele śpiewa Cantorum Minorum Chosoviensis. Po liturgii Słowa zostaje wniesiony krzyż z trzykrotnym śpiewem:
„ OTO DRZEWO KRZYŻA NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA”.

Najpierw kapłani, potem wszyscy w wielkim skupieniu podchodzą ucałować KRZYŻ.
W tym znaku jest sens naszego życia i śmierci. Dziś Chrystus zostaje złożony do grobu.  
Każdy, kto się narodził z niewiasty musi umrzeć.
Każdy, kto złożył nadzieję w tym ZNAKU ma życie wieczne.
Krzyż początkiem wielkiej tajemnicy zbawienia. Krzyż jest znakiem miłości, uzdrowienia. JEST ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA.
Najpierw stanąć pod krzyżem, zanurzyć się w śmierć Chrystusa, aby zrozumieć i przyjąć sercem TAJEMNICĘ ZMARTWYCHWSTANIA. 

Jan MIeńciuk

piątek, 14 kwietnia 2017

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK

Tego dnia w godzinach przedpołudniowy tylko w katedrach jest sprawowana Msza święta, podczas której jest święcone krzyżmo i olejki namaszczenia chorych. Natomiast uroczysta Eucharystia jest sprawowana wieczorem, która jest początkiem  TRIDUUM PASCHALNEGO. W Chorzowie szczególnie uroczyście jest sprawowana w kościele Świętej Jadwigi. Proboszcz kilkanaście minut przed uroczystością szczegółowo opowiada o historii i znaczeniu. Homilię  wygłosił ks. Senior  Zbigniew Stalmach. Przypomniał o św. Jadwidze – Patronce naszego kościoła, której symbolem jest trzyma w ręku makieta kościoła. To św. Jadwiga wybudowała wiele kościołów na Śląsku dla chrześcijan. Święci są filarami kościoła- dzięki nim kościół żyje, rozwija się. Dzisiejsza Eucharystia jest szczególna ucztą- ucztą rodziny ludu bożego. Dziś do wczesnej Komunii przygotowało się jedenaścioro dzieci. Ks. Proboszcz zaprosił przed ołtarz dzieci mające przyjąć w ten uroczysty wieczór Pierwszą Komunię Świętą, zdjął szaty liturgiczne , przepasał się ręcznikiem oraz każdemu umył nogi. Po otarciu ręcznikiem złożył pocałunek. Również  umył nogi ks. seniorowi Zbigniewowi. Ten gest przemówił o wiele mocniej niż wszystkie homilie. Bóg Jest Miłością. Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem z miłością bez względu na jego zasługi.
Obecność Bożej Miłości odczuł każdy uczestnik tak niezwykłej Eucharystii.poniedziałek, 10 kwietnia 2017

KOŁO „KRÓLEWSKA HUTA”


Wydrukowane w  GÓRNOŚLĄZAK , MARZEC  nr3 (22) 2017
W domu parafialnym parafii św. Jadwigi, 9 listopada 1989 r. zostało powołane do istnienia, jako drugie w Chorzowie, Koło „Królewska Huta”  Związku  Górnośląskiego / pierwsze koło powstało w Chorzowie Batorym „Wielkie Hajduki”/, inicjatorami byli ks. Henryk Markwica 
i ks. Franciszek Gębała. Na początku swojej działalności Koło liczyło prawie 100 osób,                 z czasem powstawały kolejne koła, liczba członków malała, ponieważ członkowie przenosili się do kół w swoich dzielnicach. Niestety, ilość członków,  z uwagi na wiek i stan zdrowia szybko zmniejszyła się, co było powodem zawieszenia działalności   Koła.


2 lutego 2014 r. z inicjatywy Jana Michalika Koło „Królewska Huta” wznowiło swoją działalność, prezesem został Tomasz Piecuch, a następnie od 9 listopada 2015 r. na stanowisko prezesa został wybrany Marek Otte.
 
Obecnie Koło liczy dwudziestu członków plus jeden wspierający - ks. Grzegorz Kotyczka, proboszcz parafii Ducha Świętego. Ksiądz Kotyczka otacza nas opieką duchową. Każdy rok działalności Koła rozpoczynamy uroczystą Eucharystią w intencji członków Koła Związku  Górnośląskiego, naszej Ojczyzny, której cząstką jest właśnie Śląsk. Szczególnie powierzamy się opiece świętego Jana Pawła II, którego relikwie  są w parafii Ducha Świętego.

Zgodnie z deklaracją, zasadniczym celem Związku Górnośląskiego, jak i naszego Koła,
jest podtrzymywanie świadomości mieszkańców regionu śląskiego. Jesteśmy gospodarzami swojej „Małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za środowisko i miejsce, w  którym żyjemy. Powoduje nami troska o pokoleniową  integrację mieszkańców naszego miasta oraz troska
o zachowanie tradycji górnośląskich.

W celu poszerzenia wiedzy o Górnym Śląsku oraz zainteresowania, szczególnie mieszkańców  naszego miasta, Koło inicjuje  spotkania z ludźmi, którzy  w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju świadomości, że Śląsk jest ściśle złączony z Polską.

W grudniu 2015 r. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z  Czesławem Ryszką - śląskim senatorem RP, dziennikarzem, poetą i pisarzem. Tematem spotkania  była postać Prymasa Kardynała Augusta Hlonda. W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Chorzowa,
w tym młodzież ze szkół gimnazjalnych i licealnych.

Koło Królewska Huta  czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Zw. Górnośląskiego – m. in. w okresie Bożego Narodzenia kolędowanie w bazylice w Panewnikach, Śląskie Gody w chorzowskim skansenie,  wspólne pielgrzymki do Piekar Śląskich i na Górę Św. Anny. 

W 2016 r. zostało zorganizowanych kilka spotkań otwartych.
W lutym przeprowadziliśmy dla młodzieży konkurs o życiu i śmierci Sługi Bożego Jana Machy, którego proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym został zakończony, a dokumenty zostały przesłane do Stolicy Apostolskiej.  Jeszcze zimą udało się zorganizować wyjazd w Beskid Żywiecki na narty - osoby nie jeżdżące na nartach miały możliwość  zwiedzić zabytkowy browar w Żywcu. Na prezentację Chorzowa na starych pocztówkach ze zbiorów prywatnych dra Jacka Nowaka, przyszło wielu uczestników – nie zabrakło dyskusji i wspomnień z historii Chorzowa.  Na spotkanie otwarte z byłym piłkarzem i trenerem  Antonim Piechniczkiem w kawiarni Carmen przybyli także: były olimpijczyk, i przewodniczący Rady Miejskiej Chorzowa Henryk Wieczorek, dyrektor Wydziału Kultury  i Sportu Marek Zaremba oraz członkowie bratnich Kół. Pan Antoni przypomniał historię  rozwoju piłki i duże sukcesy śląskich piłkarzy - zwłaszcza KS Ruch Chorzów, naświetlił także przyczyny stopniowego obniżania się poziomu piłki nożnej  w obecnym czasie.

Od reaktywacji, Koło Królewska Huta przywiązuje szczególną uwagę
do organizowania turnieju halowej piłki nożnej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego.
W tej imprezie szczególnie bowiem widzi szansę na pozyskanie młodych ludzi do Koła,
poszerzenie ich zainteresowania historią Śląska oraz sposób na oderwanie od komputerowych gier multimedialnych. W  bieżącym roku turniej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego odbędzie się 12 marca.

W bieżącym roku, Chorzów będzie świętował 760 rocznicę swojego istnienia. W nawiązaniu do wspomnianej rocznicy,  dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zostanie  zorganizowany  konkurs dotyczący historii naszego miasta.  Główne uroczystości jubileuszowe, z udziałem władz miasta, Zakonu Rycerskiego Bożogrobców,  Prowincjała Zakonu Bożogrobców
w Miechowie, odbędą się 25. czerwca.  W 1257 r. książę śląski Władysław Polczyk, wieś Chorzów (obecnie Chorzów Stary) i część Bytomia przekazał Bożogrobcom z Miechowa. Bożogrobcy znacząco wpisali się w historię Chorzowa, Kanonicy Zakonu Bożogrobców,
po przybyciu do Chorzowa, wybudowali pierwszy kościół, a obok kościoła szkołę. Wybudowali pierwszy na Śląsku szpital  „Świętego Ducha”, który w owym czasie musiał być poza wsią, bądź osadą. Obecnie Chorzów jest ważnym ośrodkiem kultywującym tradycje historyczne, a również kulturę śląską. Tradycyjnie, we wrześniu,  Koło Królewska Huta organizuje wyjazd na Jerozolimskie Dni w Miechowie, które odbywają się co dwa lata.

W dniach 13 oraz 20 października 2016 r., ze strony Koła „Królewska Huta”, Maria Nowak
i Helena Kukowka wzięły udział w projekcie pilotażowym  „CUMA”,  realizowanym przez  Miasto Chorzów w ramach konkursu  dotacji   „Modelowa rewitalizacja miast”.

W przeddzień  Wszystkich Świętych, członkowie Koło Królewska Huta odwiedzają  groby zasłużonych dla Polski Synów ziemi Śląskiej. W ubiegłym roku, 31 października  przy parafii świętej  Jadwigi nawiedzili grób oraz zapalili znicze  posłance  na I. Sejm Śląski,
Janinie Omańkowskiej  oraz powstańcowi śląskiemu Pawłowi Dubielowi. Odwiedzili cmentarz w Chorzowie Starym, przy parafii św. Marii Magdaleny, na którym znajdują się groby powstańców śląskich oraz symboliczny grób i pomnik Sługi Bożego Jana Machy.

W bieżącym roku, 4 marca członkowie Koła oraz osoby zaproszone spotkały się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach celem zwiedzenia ekspozycji, wezmą także udział
w dyskusji panelowej.
W tym roku planujemy:
Ø  zorganizowanie wieczoru muzyczno – poetyckiego w Klubie „POKOLENIE” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Ø  zwiedzanie zespołu pałacowo - zamkowego w Pszczynie i browaru w Tychach,
Ø  majówkę plenerową i pieczenie kartofla w Chorzowskim Skansenie.
Terminy do ustalenia.  

Helena Kukowka
Jan Mieńciuk

czwartek, 30 marca 2017

WYSTAWA GRUPY PLASTYCZNEJ KRAJCOK’ 12 STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURYWe wtorek, 28 marca w Starochorzowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie  corocznej wystawy malarstwa i grafiki  Chorzowskiej Grupy  Plastycznej  Krajcok’12. Mimo, że grupa istnieje dopiero 5 lat  to w swoim dorobku posiada wiele  wystaw zbiorowych
i indywidualnych.  Grupa liczy17 członków - wspaniałych pasjonatów malarstwa. Prezesem grupy - Andrzej Sodowski- zawsze, dla każdego ma czas i... serce / tak twierdzą członkowie grupy/, którzy nieustannie udoskonalają warsztat malarski. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Andrzej Muszyński - przewodniczący  Rady Seniorów w Chorzowie oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej. Gościnnie przybyli przedstawiciele Grupy Artystycznej „Sztuka Bez Barier 14” oraz Koordynator Grupy – dr inż. Janina Partyka-Pojęta. Wernisaż uświetniła swoim śpiewem Olivia Klike – solistka zespołu artystycznego „Gwar” działającego przy SDK.