sobota, 15 kwietnia 2017

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI PIĄTEK
Dzień śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Wielka cisza. To nie tylko smutek, to wielkie opuszczenie. Ostatnie słowa Syna Bożego: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego(Łk 23, 46). Dziś, po południu wokół kościoła idą ministranci uderzając kołatkami ogłaszają największy dramat świata. Krew i woda z przebitego boku Chrystusa spłynęła na zbrukaną grzechem  ziemię. Tego dnia wszystko się skończyło. Tam na Golgocie, na krzyżu został zamknięty Stary Testament.
Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się w wielkiej ciszy. Kapłani leżą krzyżem przed ołtarzem. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w ciemnym kościele śpiewa Cantorum Minorum Chosoviensis. Po liturgii Słowa zostaje wniesiony krzyż z trzykrotnym śpiewem:
„ OTO DRZEWO KRZYŻA NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA”.

Najpierw kapłani, potem wszyscy w wielkim skupieniu podchodzą ucałować KRZYŻ.
W tym znaku jest sens naszego życia i śmierci. Dziś Chrystus zostaje złożony do grobu.  
Każdy, kto się narodził z niewiasty musi umrzeć.
Każdy, kto złożył nadzieję w tym ZNAKU ma życie wieczne.
Krzyż początkiem wielkiej tajemnicy zbawienia. Krzyż jest znakiem miłości, uzdrowienia. JEST ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA.
Najpierw stanąć pod krzyżem, zanurzyć się w śmierć Chrystusa, aby zrozumieć i przyjąć sercem TAJEMNICĘ ZMARTWYCHWSTANIA. 

Jan MIeńciuk

piątek, 14 kwietnia 2017

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK

Tego dnia w godzinach przedpołudniowy tylko w katedrach jest sprawowana Msza święta, podczas której jest święcone krzyżmo i olejki namaszczenia chorych. Natomiast uroczysta Eucharystia jest sprawowana wieczorem, która jest początkiem  TRIDUUM PASCHALNEGO. W Chorzowie szczególnie uroczyście jest sprawowana w kościele Świętej Jadwigi. Proboszcz kilkanaście minut przed uroczystością szczegółowo opowiada o historii i znaczeniu. Homilię  wygłosił ks. Senior  Zbigniew Stalmach. Przypomniał o św. Jadwidze – Patronce naszego kościoła, której symbolem jest trzyma w ręku makieta kościoła. To św. Jadwiga wybudowała wiele kościołów na Śląsku dla chrześcijan. Święci są filarami kościoła- dzięki nim kościół żyje, rozwija się. Dzisiejsza Eucharystia jest szczególna ucztą- ucztą rodziny ludu bożego. Dziś do wczesnej Komunii przygotowało się jedenaścioro dzieci. Ks. Proboszcz zaprosił przed ołtarz dzieci mające przyjąć w ten uroczysty wieczór Pierwszą Komunię Świętą, zdjął szaty liturgiczne , przepasał się ręcznikiem oraz każdemu umył nogi. Po otarciu ręcznikiem złożył pocałunek. Również  umył nogi ks. seniorowi Zbigniewowi. Ten gest przemówił o wiele mocniej niż wszystkie homilie. Bóg Jest Miłością. Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem z miłością bez względu na jego zasługi.
Obecność Bożej Miłości odczuł każdy uczestnik tak niezwykłej Eucharystii.poniedziałek, 10 kwietnia 2017

KOŁO „KRÓLEWSKA HUTA”


Wydrukowane w  GÓRNOŚLĄZAK , MARZEC  nr3 (22) 2017
W domu parafialnym parafii św. Jadwigi, 9 listopada 1989 r. zostało powołane do istnienia, jako drugie w Chorzowie, Koło „Królewska Huta”  Związku  Górnośląskiego / pierwsze koło powstało w Chorzowie Batorym „Wielkie Hajduki”/, inicjatorami byli ks. Henryk Markwica 
i ks. Franciszek Gębała. Na początku swojej działalności Koło liczyło prawie 100 osób,                 z czasem powstawały kolejne koła, liczba członków malała, ponieważ członkowie przenosili się do kół w swoich dzielnicach. Niestety, ilość członków,  z uwagi na wiek i stan zdrowia szybko zmniejszyła się, co było powodem zawieszenia działalności   Koła.


2 lutego 2014 r. z inicjatywy Jana Michalika Koło „Królewska Huta” wznowiło swoją działalność, prezesem został Tomasz Piecuch, a następnie od 9 listopada 2015 r. na stanowisko prezesa został wybrany Marek Otte.
 
Obecnie Koło liczy dwudziestu członków plus jeden wspierający - ks. Grzegorz Kotyczka, proboszcz parafii Ducha Świętego. Ksiądz Kotyczka otacza nas opieką duchową. Każdy rok działalności Koła rozpoczynamy uroczystą Eucharystią w intencji członków Koła Związku  Górnośląskiego, naszej Ojczyzny, której cząstką jest właśnie Śląsk. Szczególnie powierzamy się opiece świętego Jana Pawła II, którego relikwie  są w parafii Ducha Świętego.

Zgodnie z deklaracją, zasadniczym celem Związku Górnośląskiego, jak i naszego Koła,
jest podtrzymywanie świadomości mieszkańców regionu śląskiego. Jesteśmy gospodarzami swojej „Małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za środowisko i miejsce, w  którym żyjemy. Powoduje nami troska o pokoleniową  integrację mieszkańców naszego miasta oraz troska
o zachowanie tradycji górnośląskich.

W celu poszerzenia wiedzy o Górnym Śląsku oraz zainteresowania, szczególnie mieszkańców  naszego miasta, Koło inicjuje  spotkania z ludźmi, którzy  w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju świadomości, że Śląsk jest ściśle złączony z Polską.

W grudniu 2015 r. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z  Czesławem Ryszką - śląskim senatorem RP, dziennikarzem, poetą i pisarzem. Tematem spotkania  była postać Prymasa Kardynała Augusta Hlonda. W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Chorzowa,
w tym młodzież ze szkół gimnazjalnych i licealnych.

Koło Królewska Huta  czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Zw. Górnośląskiego – m. in. w okresie Bożego Narodzenia kolędowanie w bazylice w Panewnikach, Śląskie Gody w chorzowskim skansenie,  wspólne pielgrzymki do Piekar Śląskich i na Górę Św. Anny. 

W 2016 r. zostało zorganizowanych kilka spotkań otwartych.
W lutym przeprowadziliśmy dla młodzieży konkurs o życiu i śmierci Sługi Bożego Jana Machy, którego proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym został zakończony, a dokumenty zostały przesłane do Stolicy Apostolskiej.  Jeszcze zimą udało się zorganizować wyjazd w Beskid Żywiecki na narty - osoby nie jeżdżące na nartach miały możliwość  zwiedzić zabytkowy browar w Żywcu. Na prezentację Chorzowa na starych pocztówkach ze zbiorów prywatnych dra Jacka Nowaka, przyszło wielu uczestników – nie zabrakło dyskusji i wspomnień z historii Chorzowa.  Na spotkanie otwarte z byłym piłkarzem i trenerem  Antonim Piechniczkiem w kawiarni Carmen przybyli także: były olimpijczyk, i przewodniczący Rady Miejskiej Chorzowa Henryk Wieczorek, dyrektor Wydziału Kultury  i Sportu Marek Zaremba oraz członkowie bratnich Kół. Pan Antoni przypomniał historię  rozwoju piłki i duże sukcesy śląskich piłkarzy - zwłaszcza KS Ruch Chorzów, naświetlił także przyczyny stopniowego obniżania się poziomu piłki nożnej  w obecnym czasie.

Od reaktywacji, Koło Królewska Huta przywiązuje szczególną uwagę
do organizowania turnieju halowej piłki nożnej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego.
W tej imprezie szczególnie bowiem widzi szansę na pozyskanie młodych ludzi do Koła,
poszerzenie ich zainteresowania historią Śląska oraz sposób na oderwanie od komputerowych gier multimedialnych. W  bieżącym roku turniej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego odbędzie się 12 marca.

W bieżącym roku, Chorzów będzie świętował 760 rocznicę swojego istnienia. W nawiązaniu do wspomnianej rocznicy,  dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zostanie  zorganizowany  konkurs dotyczący historii naszego miasta.  Główne uroczystości jubileuszowe, z udziałem władz miasta, Zakonu Rycerskiego Bożogrobców,  Prowincjała Zakonu Bożogrobców
w Miechowie, odbędą się 25. czerwca.  W 1257 r. książę śląski Władysław Polczyk, wieś Chorzów (obecnie Chorzów Stary) i część Bytomia przekazał Bożogrobcom z Miechowa. Bożogrobcy znacząco wpisali się w historię Chorzowa, Kanonicy Zakonu Bożogrobców,
po przybyciu do Chorzowa, wybudowali pierwszy kościół, a obok kościoła szkołę. Wybudowali pierwszy na Śląsku szpital  „Świętego Ducha”, który w owym czasie musiał być poza wsią, bądź osadą. Obecnie Chorzów jest ważnym ośrodkiem kultywującym tradycje historyczne, a również kulturę śląską. Tradycyjnie, we wrześniu,  Koło Królewska Huta organizuje wyjazd na Jerozolimskie Dni w Miechowie, które odbywają się co dwa lata.

W dniach 13 oraz 20 października 2016 r., ze strony Koła „Królewska Huta”, Maria Nowak
i Helena Kukowka wzięły udział w projekcie pilotażowym  „CUMA”,  realizowanym przez  Miasto Chorzów w ramach konkursu  dotacji   „Modelowa rewitalizacja miast”.

W przeddzień  Wszystkich Świętych, członkowie Koło Królewska Huta odwiedzają  groby zasłużonych dla Polski Synów ziemi Śląskiej. W ubiegłym roku, 31 października  przy parafii świętej  Jadwigi nawiedzili grób oraz zapalili znicze  posłance  na I. Sejm Śląski,
Janinie Omańkowskiej  oraz powstańcowi śląskiemu Pawłowi Dubielowi. Odwiedzili cmentarz w Chorzowie Starym, przy parafii św. Marii Magdaleny, na którym znajdują się groby powstańców śląskich oraz symboliczny grób i pomnik Sługi Bożego Jana Machy.

W bieżącym roku, 4 marca członkowie Koła oraz osoby zaproszone spotkały się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach celem zwiedzenia ekspozycji, wezmą także udział
w dyskusji panelowej.
W tym roku planujemy:
Ø  zorganizowanie wieczoru muzyczno – poetyckiego w Klubie „POKOLENIE” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Ø  zwiedzanie zespołu pałacowo - zamkowego w Pszczynie i browaru w Tychach,
Ø  majówkę plenerową i pieczenie kartofla w Chorzowskim Skansenie.
Terminy do ustalenia.  

Helena Kukowka
Jan Mieńciuk

czwartek, 30 marca 2017

WYSTAWA GRUPY PLASTYCZNEJ KRAJCOK’ 12 STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURYWe wtorek, 28 marca w Starochorzowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie  corocznej wystawy malarstwa i grafiki  Chorzowskiej Grupy  Plastycznej  Krajcok’12. Mimo, że grupa istnieje dopiero 5 lat  to w swoim dorobku posiada wiele  wystaw zbiorowych
i indywidualnych.  Grupa liczy17 członków - wspaniałych pasjonatów malarstwa. Prezesem grupy - Andrzej Sodowski- zawsze, dla każdego ma czas i... serce / tak twierdzą członkowie grupy/, którzy nieustannie udoskonalają warsztat malarski. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Andrzej Muszyński - przewodniczący  Rady Seniorów w Chorzowie oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej. Gościnnie przybyli przedstawiciele Grupy Artystycznej „Sztuka Bez Barier 14” oraz Koordynator Grupy – dr inż. Janina Partyka-Pojęta. Wernisaż uświetniła swoim śpiewem Olivia Klike – solistka zespołu artystycznego „Gwar” działającego przy SDK.
piątek, 10 marca 2017

POLSKA DROGA KRZYŻOWA W DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK


 JAN MIEŃCIUK

 

 

GRÓD OLIWNY


OGRÓD
Miejsce wypoczynku po dniu ciężkiej pracy
Miejsce wytchnienia dla człowieka.
Przychodzą do ogrodu przyjaciele
Aby dzielić się radościami, smutkami.
Przychodzą zakochani  wyznać miłość sobie
Wyczytać w gwiazdach przyszłość szczęśliwą.
Miłość jest  zawsze szczęśliwa. 

OGRÓD OLIWNY
Jezus w oddaleniu, samotny
Oparty o skałę - ołtarz ofiarny
Przyjaciele snem znużeni
Nie zobaczą potu kropli krwawych
Anioła z kielichem  w ręku.
Cierpi się zawsze w samotności.

SAMOTNOŚĆ
Jesteśmy blisko siebie
W rodzinie, szkole, pracy
Oddzieleni  murem niebotycznym „EGO”
Żyjemy według schematu na szklanym ekranie.
Tam gdzie nie ma miłości
Samotność bardzo boli.

Ojcze! Czy muszę wypić ten kielich?
Ojcze! Nie moja, ale Twoja Wola niechaj się stanie.
Jeżeli trzeba, wypiję do dna.
Najważniejsze decyzje trzeba podjąć samotnie.

STACJA  I
JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Przywiedli Jezusa przed oblicze Piłata, ale On nie znalazł winy, umył ręce.
Ukrzyżuj, ukrzyżuj woła gawiedź podburzana przez Faryzeuszy. Tylko Ona, jedna przerażona, blada-cichym głosem woła:
Ludzie, ludzie - co robicie? On leczył wasze rany, chlebem karmił na pustyni.
Głosu Matki nie słucha nikt. Gawiedź posłuszna Faryzeuszom.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Panowie Lóż Wysokich uchwalają prawo do aborcji, eutanazji. Prawo zabijania. Prawo wolności bez granic, bez miłości, bez Chrystusa. 
Jestem na placu przed Pałacem Piłata. To moja obojętność o przyszłość naszej Ojczyzny, moich przyjaciół, troska o siebie  postawiły mnie w tłumie krzyczącym: - ukrzyżuj.

STACJA  II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

A Kiedy już wyszydzili, włożyli krzyż na ramiona, wyprowadzili Go, aby ukrzyżować.
Krzyż - dwie belki.
Tam gdzie brak miłości miejsce wypełnia grzech.
W krzyżu ukryta tajemnica zbawienia.
Może dostrzec ją każdy, kto patrzy oczyma miłości.
  
STACJA  III
JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA
POD KRZYŻEM.

Czy to kamień zwyczajny na drodze, o który się potknął, czy ciężar krzyża tak przytłaczający, że zachwiał się Jezus, upadł?
Wstawaj! Szybko! Nie ma czasu. Trzeba iść dalej.
Ciężar krzyża nie zmniejsza się, ale  zawierzenie Ojcu, pragnienie, aby we wszystkim wypełnić Jego Wolę dodaje Tobie Jezu sił iść dalej.
Każdy upadek jest bolesny. Każdy grzech rani moją osobowość, moje człowieczeństwo.
Jestem chrześcijaninem. Jestem winien świadectwa Twojej Miłości.
  
STACJA  IV
JEZUS  SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ


Na drodze największego pohańbienia i bólu Syn Boży spotyka Matkę.
Spotkanie Oczu i Serc miłujących
Nie ma czasu na wyznania.
Miłość  i ból są ponad czasem.
Tylko nasze zapatrzenie w siebie nie pozwala dostrzec zatroskanych oczu Matki.
Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
  
STACJA  V
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

Pomagać komuś, kto jest uznany za wyrzutka społeczeństwa, za przestępcę nie należy do przyjemności. Nie chodzi o ciężar krzyża, ale o nienawiść, szyderstwo faryzeuszów, podburzanego tłumu.
Szymon przymuszony do niesienia krzyża.
Sam by się nie zdobył na ten gest.
Można być bardzo pobożnym, mówić o godności, prawach człowieka, pokazywać się w kościele, na uroczystościach, gdy kamery, gdy ludzie patrzą. Ale nieść krzyż Jezusa, kiedy ze mnie szydzą, bo jestem niepoprawny politycznie, bo mówię rzeczy niepopularne? Czy jestem zdolny do takiego czynu, gdy moja pozycja jest zagrożona, moja praca?
Czy jestem zdolny wyrzec się z własnych planów, ambicji dla Chrystusa?
  
STACJA  VI
Św. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI.

Nie zastanawiała się nad tym, że ryzykuje własną pozycję, naraża się Faryzeuszom.
Weronika przedarła się przez tłum nienawistny.
Kordon żołnierzy było łatwiej ominąć.
Nie wiele mogła zrobić niewiasta, jedynie chustą otrzeć twarz
z  nienawiści, plwocin, krwi zakrzepłej.
Gest miłości.
Na chuście obraz Przenajświętszego Oblicza.
  
STACJA  VII
JEZUS DRUGI RAZ UPADA
POD KRZYŻEM

Znowu upadek. To bardzo boli. Jednak nie można się zatrzymać. Na tej drodze nie ma zatrzymań, odpoczynku. Trzeba dojść do celu.
Celem Golgota - Ołtarz Ofiarny. 
Ojczyzno! Ile razy ty pod krzyżem ciężkim upadałaś? Ile razy gnębił Ciebie wróg? Zawsze jednak przychodził zbrojnie jako najeźdźca zza rubieży.
Dziś przychodzi jako biznesmen.
Za grosz i pustą obietnicę kupuje twój majątek, sumienie, twoją duszę. 
Przyjacielem każe ci się zwać.
  
STACJA  VIII
JEZUS NAUCZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

 Nie płaczcie nade mną, nie szlochajcie. Nie czas i nie miejsce na łzy, na rozczulanie się. Płaczcie nad sobą, nad dziećmi waszymi, a raczej ich brakiem. 
Starzejecie się- kto wam poda szklankę wody?
Będą domy starców, zastrzyki - ze słodką śmiercią.
Nie płaczcie. Nie czas i nie miejsce na łzy,   na ckliwość.
  
STACJA  IX
JEZUS TRZECI RAZ UPADA
POD KRZYŻEM

Jeszcze jeden upadek. Krzyż coraz cięższy.
Tak trudno wstać i iść dalej. Na tej drodze nie ma współczucia. Żołnierze nie pozwolą. Tutaj nie liczy się człowiek. Jest skazaniec, przedmiot.
W unijnym państwie państw nikogo nie interesują korzenie chrześcijaństwa, szacunek do ziemi,  kultury ojców. Tu się liczy tylko zysk, sukces medialny.
Na miłość nie ma miejsca.
Ojcze dodaj sił abym Twoją Wolę do końca wypełnił.
Kocham moich braci. To nic, że szyderstwa, kpiny. 
  
STACJA  X
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Zdarto szaty z Syna Człowieczego. Ostatnie oznaki godności ludzkiej. Aby jeszcze bardziej poniżyć człowieka. Zaspokoić tłum spragniony widowiska. Niech się gawiedź gapi na nagość człowieka, niech się cieszy jego poniżeniem.
U progu trzeciego tysiąclecia nie obnaża się skazańca. Obnażanie godności człowieczeństwa powinno przynieść korzyć wymierną.
Stworzono, więc program Show Reality.
Ile kosztuje godność człowieka?
Ile kosztuje moralność człowieka?
Ile kosztuje wieczność?
  
STACJA  XI
JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Żołnierze wykonują swój obowiązek z wyuczoną, wzorową dokładnością.
Syn Boży rozciągnięty jak struna wiolinowa.
Drzewo krzyża własną krwią obmył, uświęcił cierpieniem.
Miłość żąda ofiary.
Dwudziesty Pierwszy Wiek. Nie można głosić Nauki Chrystusa a żyć wbrew Ewangelii.
Polsko, Ojczyzno! Ile razy Ciebie krzyżowano? Mocarze obcych państw dzielili Ciebie jak szaty zdjęte z Chrystusa.
Dziś rzucają los o tunikę twoją decydenci. Pierś mając w ordery dekorowaną.
  
STACJA  XII
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

I będą patrzeć na Tego, Którego przebodli.

Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Wykonało się.
Ojcze, w Ręce Twoje powierzam Ducha Mojego.
Pod ten znak przyjdą wszyscy aby dać świadectwo wierności Ewangelii, Prawdzie.
Przyjdą i ci, którym ten znak przeszkadza w realizacji swoich planów, zamierzeń, aby walczyć, aby szydzić.
Dla jednych będzie znakiem chwały.
Dla innych znakiem zgorszenia.
  
STACJA  XIII
JEZUS  ZDJĘTY Z KRZYŻA

Miłość potwierdza się w chwilach szczególnych. Kiedy wszyscy odeszli, pozostała Matka z Ciałem Jezusa na rękach, uczeń, którego Jezus szczególnie miłował, siostra Matki Jezusa, Maria Magdalena, Józef z Arymatei, aby pomóc w pochówku Jezusa. Nikodem przyniósł zioła aby ciało namaścić.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Kiedy wszystkie racje w obronie Ewangelii, godności człowieka zawiodą pozostanie jedynie wierne trwanie przy Chrystusie.
Czas próby naszej wierności.
  
STACJA  XIV
JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Obwiązali ciało Jezusa w płótna z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Józef złożył w nowym, wykutym w skale grobie.
Ostatnią przysługę Chrystusowi oddali ci, których rzadko, albo wcale z Nim nie widziano. Józef, Nikodem. Niewiele mogli zrobić. Uczynili najwięcej.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK.
Co zrobiłem dla Chrystusa?
Co uczyniłem dla Ojczyzny?

 ZMARTWYCHWSTANIE
Oto zwyciężył Baranek
Z Pokolenia Judy

Raduje się niebo
Ziemia się cieszy
Chóry anielskie
Śpiewają Hosanna,
                                Hosanna.
Pan prawdziwie
ZMARTWYCHWSTAŁ
     
 ALLELUJA !!!


Drzewo hańby
Stało się
Drzewem chwały.

Szczęśliwym ludem się nazywają
Którzy w tym znaku wiernie trwają.


(Chorzów, Wielkanoc31 marca 2002r.)

niedziela, 5 marca 2017

OGRÓD OLIWNY


                           OGRÓD
Miejsce wypoczynku po dniu ciężkiej pracy
Miejsce wytchnienia dla człowieka.
Przychodzą do ogrodu przyjaciele
Dzielić się radościami, smutkami.
Przychodzą zakochani  wyznać miłość sobie
Wyczytać w gwiazdach przyszłość szczęśliwą.
Miłość jest zawsze szczęśliwa. 

OGRÓD OLIWNY
W tym ogrodzie Jezus w oddaleniu, samotny
Oparty o skałę - ołtarz ofiarny
Przyjaciele śpią znużeni
Nie zobaczą potu kropli krwawych
Anioła z kielichem  w ręku.
Cierpi się zawsze w samotności.
.
SAMOTNOŚĆ
Jesteśmy blisko siebie
W rodzinie, szkole, pracy
Oddzieleni  murem niebotycznym „EGO”
Żyjemy według schematu na szklanym ekranie
Tam gdzie niema miłości
Samotność bardzo boli.

SAMOTNOŚĆ
Jezus samotny w Ogrodzie Oliwnym
Ojcze! Czy muszę wypić ten kielich?
Ojcze! Nie moja ale Twoja Wola niechaj się stanie.
Jeżeli trzeba, wypiję do dna.
Najważniejsze decyzje trzeba podjąć samotnie.

SAMOTNOŚĆ
Brak jedności boli najbardziej
Tam gdzie niema miłości
Samotność zabija.


Jesteśmy zdolni do wielkich zrywów
Szlachetnych, sporadycznych czynów
Najlepiej nam wychodzą
Manifestacje.

Najtrudniej trwać przy Bogu
W smutne, pochmurne dni.
Wiernie trwać w chwilach trudnych.

Samotni zawsze są skierowani na siebie
Nie budują jedności
W kościele, społeczeństwie.

                 Jan Mieńciuk

środa, 1 marca 2017

CZAS POSTUCzas otworzyć drzwi do serca
Spojrzeć na  siebie przez
Fiolet mojego życia

Cisza ogrodu Getsemani
Opuszczenie osamotnienie
Wszystkie plany i zamiary wzięły  w łeb
Tylko anioł - kielich goryczy wypiję do dna

W tym ogrodzie wszystko się skończyło
W tym ogrodzie  zaczęło się
Moje i twoje zbawienie
Syn Ojcu mówi:
BĄDŹ WOLA TWOJA

Pójść za Mistrzem moim
Zostawić wszystko
Co było najważniejsze, jedyne
Nie, że muszę
Dla tego że chcę
Być tam, gdzie On

Może to ostatni czas nam dany
Grzech przybił Chrystusa do krzyża

Nasze życie przemija i cierpienie i ból
Bogu spodobało się zbawić świat
Za cenę cierpienia  opuszczenia
Krzyżowej śmierci

I jeszcze to-przebaczyć
Siedemdziesiąt siedem

Wszystko przemija
Nasze budowle  
Wieże biblijne

Tylko zakochanie w Chrystusie
Ma sens
Tylko miłość
ma sens

Tyle piękna
Tyle miłości
Ile serca
Ile Chrystusa

Przez człowieka przychodzi Bóg
Do człowieka

Dopóki bije serce
Jest czas na miłość
Czas dla Boga
Jan Mieńciuk
Chorzów, środa popielcowa, 1 marca 2017; 14:29