poniedziałek, 25 marca 2019

NASZA OJCZYZNA


Poniedziałek, 25 marca 2019 r. Dzień u laryngologa.  Już przed godz. 7 przy okienku długi ogonek osób czekających rejestrację. Po 50 minutach stania zostałem zarejestrowany na wizytę do lekarza. Pani doktor przyjęła o godz. 10, 50. Dobrze, że zabrałem książkę do czytania. Resztę pozostawiam bez komentarzy.
A ten zapowiadany strajk nauczycieli to tylko czysta gra polityczna. Krzyczą PO- KOD-owcy. Bynajmniej nie są zainteresowani dobrem dzieci, rodziny, Ojczyzny. Celem ich jest, aby jak największy zamęt zrobić w społeczeństwie, podział. A może to jest potrzebne naszej Ojczyźnie, aby każdy określił się, po której stronie stoi?... Ale dlaczego mają cierpieć dzieci? Jakich wartości nauczą się obserwując medialne awantury?

NASZA OJCZYZNA POTRZEBUJE WIELKIEJ MODLITWY.     

niedziela, 24 marca 2019

DLA OJCZYZNYNiedziela, 24 marca 2019r. W Muzeum Armii Krajowej  im. Emila Fieldorfa „Nila” miało miejsce ciekawe spotkanie z panem Zbigniewem Grochowskim- kombatantem i fotografem Powstania Warszawskiego. Pan Zbigniew opowiedział historię powstania, w którym brał udział jako kilkunastoletni chłopiec, w tym niektóre epizody o robieniu zdjęć w okupowanej Warszawie oraz podczas powstania.  W trakcie opowiadania prezentował zdjęcia na przezroczach.. Później uczestnicy spotkania mogli zobaczyć niezwykłą kolekcję zdjęć okupowanej i powstańczej Warszawy. Pan Zbigniew ma 94 lata i jest  jednym z ostatnich żyjących powstańców. Przez wszystkie lata po wojnie ukrywał zdjęcia przed komunistycznymi władzami PRL-u. Był to bowiem czas  kiedy nie można było mówić prawdy o powstaniu.  Po obejrzeniu zdjęć  oraz zwiedzeniu wystawy stałej Muzeum Armii Krajowej z Marią oraz Teresą i Kazimierzem zwiedzamy  udajemy się na  Wawel aby złożyć kwiaty przy sarkofagu śp. Marii i Lecha Kaczyńskich.

ONI WSZYSTKO POŚWIĘCILI DLA OJCZYZNY, DLA POLSKI. 

sobota, 23 marca 2019

KONGRES NADZWYCZAJNYSobota, 23 marca 2019 r.  Druga część KONGRESU NADZWYCZAJNEGO ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO. Dzisiejsze obrady delegaci i członkowie  Zw. Górnośląskiego rozpoczęli  uroczystą Eucharystią w intencji Związku Górnośląskiego w kościele św. Jadwigi Śląskiej W Zabrzu. Koncelebrze przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Jerzy Liszczyk (nagranie homilii poniżej). Ślązacy bowiem zawsze ważne sprawy rozpoczynają modlitwą. Głównym celem Kongresu Zw. G. było wypracowanie kierunków rozwoju Zw. Górnośląskiego. A mianowicie co należy z mienić, udoskonalić aby wzbudzić zainteresowanie mieszkającej tutaj  społeczności. Pielęgnowanie tradycji i obyczajów śląskich.  Głównym celem Związku  jest aby stał się bardziej dostrzegalnym  na Śląsku ale również i w całej Polsce.  

piątek, 22 marca 2019

WIECZÓR POETYCKIPiątek, 22 marca 2019 r. Wyjątkowo miłe spotkanie z gronem poetów  w MDK Koszutka. na warsztatach poetyckich z redaktorem Radia Katowice Maciejem Szczawińskim. Zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem czytane wiersze.  Dziś już nie udostępnię nagrań. Trzeba najpierw je opracować.
Bardzo ciekawe wiersze.

21:31:45

czwartek, 21 marca 2019

ROZWAŻANIA NA DRODZE KRZYŻOWEJ

Stacja I – Arcykapłani, uczeni w Piśmie wydali wyrok – winien śmierci. Boży Syn przyjmuje wyrok śmierci na drzewie krzyża za moje winy. Wiek XXI wciąż tak wielu niewinnie skazywanych ludzi, prześladowanych chrześcijan.

Stacja II – Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Krzyżem jest moje cierpienie z powodu choroby. Ale też moje nieuporządkowane życie. Chcę je przyjąć w Imię Jezusa. Wtedy cierpienie ma inny wymiar. Ma sens.

Stacja III – Jezus upada pod krzyżem.  W naszej małości wciąż myślimy, że jesteśmy wyjątkowi, lepsi. Tak często upadamy raniąc kolana, ręce twarz. Największe rany są niewidoczne, ukryte w sercu. Teraz wiem, że nie jestem w niczym lepszy od innych. Muszę, czym prędzej wstać i iść drogą, którą Ty pierwszy przeszedłeś.

Stacja IV- spotkanie z Matką. Miłość nie potrzebuje wielkich słów. Matka Syna najlepiej rozumie cierpienia swoich dzieci. Módlmy się za matki, co pod swoim sercem niosą nowe życie. Aby każde poczęte życie było otoczone miłością, jaką Bóg kocha każdego z nas.

Stacja V- Straż przymusiła Szymona, aby pomógł nieść krzyż. Czy w naszym środowisku, gdy widzimy ludzi cierpiących, potrzebujących potrafimy przyjść z pomocą, ulżyć cierpieniu? Czasem tak nie wiele trzeba- wystarczy być. W naszych czasach tak bardzo potrzeba ludzi dobrej woli- wolontariuszy.

Stacja VI- Weronika otarła twarz Jezusowi – na chuście wizerunek Najświętszego Oblicza. Za każdy dobry czyn względem drugiego, potrzebującego człowieka Bóg na twym sercu odciśnie Swoje Oblicze.

Stacja VII - Jezus po raz drugi upada pod ciężarem drzewa krzyżowego.  Już tyle razy upadłem z powodu moich grzechów, mojej pychy. -Panie dodaj sił wstać i iść za Tobą. Dodaj sił do walki ze słabościami. Prosimy Ciebie Panie za uzależnionymi od alkoholu, narkotyków.

Stacja VIII – Jezus mówi – „Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą, nad dziećmi waszymi”. Czy my potrafimy zobaczyć Boga w cierpiącym człowieku? Niewiasty w Bożym Synu widziały tylko człowieka.

Stacja IX – Krzyż jest bardzo ciężki, już kolejny, trzeci raz upada Jezus. Nie jestem w stanie zliczyć moich upadków, tak bardzo bolesnych. Tylko Sakrament Pokuty i Pojednania pomaga wstać i iść dalej. -Panie dodaj sił abym nie zwątpił, nie ustał w drodze.

Stacja X – Bóg Ojciec pozwolił, aby jego Syn został z szat obnażony, wyszydzony. Jezus jest we wszystkim posłuszny Ojcu. Teraz tylko krzyż będzie Jego ozdobą. Czy u końca drogi krzyż będzie moją ozdobą?

Stacja XI – Syn Boży jak struna wiolinowa rozpięty na krzyżu, zjednoczony z drzewem mocnymi gwoździami. Trzeba nam ukochać krzyż, przylgnąć do niego całym sobą, przylgnąć do niego sercem i ciałem. W naszych czasach tak wielu chrześcijan wciąż na nowo ginie  obronie wiary w Jezusa Chrystusa.

Stacja XII- Jezus umiera na krzyżu- ostatnie słowa: „- Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W Ręce Twoje powierzam Ducha Mojego”. Pod krzyżem była tylko Matka, uczeń, którego miłował i Maria Magdalena. Pod ten znak przyjdą wszystkie narody.

Stacja XIII –Jezus zdjęty z krzyża. Kiedy wszyscy odeszli pod krzyżem pozostała tylko Matka i ci, którzy kochali Jezusa naprawdę.

Stacja XIV – Grób.  Owinęli ciało Jezusa w płótno z wonnościami, złożyli do grobu. Ostatnią posługę Jezusowi oddali ci, których rzadko albo wcale z Nim nie widziano- Józef z Arymatei, Nikodem. Nie wiele mogli zrobić. Uczynili najwięcej.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Co uczyniłem dla Ojczyzny?
Dla drugiego człowieka?
To uczyniłem dla Chrystusa! ZMARTWYCHWSTANIE

W Jego zmartwychwstaniu
Udział wzięli wszyscy
Którzy poszli za Nim
Krzyża się nie zlękli

Raduje się niebo
Chóry anielskie
Śpiewają Hosanna
                               Hosanna
Pan zmartwychwstał
Prawdziwie 
ALLELUJA!!!Chorzów, niedziela, 29 marca 2015r. 
W oparciu o rozważania drogi krzyżowej na ulicach miasta Chorzowa
w dniu 27 marca 2015
Jan Mieńciuk


SENS ŻYCIACzwartek, 21 marca 2019 r. Czwartki zwykle rano w Hospicjum. Dziś dłużej zatrzymałem się przy Panu Czesławie. Jest bardzo osłabiony. Nie wiele mówi. Popołudniu przyjdzie jego rodzina. Wieczór w Kole Komisji Fotografii Krajoznawczej przy PTTK- u. Niektórzy pokazali przepiękne zdjęcia. Nasza KFK jest jedną z najbardziej znanych komisji w Polsce. Romek przysłał mi dwa słoiki miodu leśnego. 

ŻYCIE MA TYLKO WTEDY SENS, GDY CZŁOWIEK CZYNI DOBRO DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA. 

piątek, 15 marca 2019

POLA NADZIEI -2019


W środę 13 marca wolontariusze oraz przedstawiciele różnych środowisk wspomagający ruch hospicyjny w Chorzowie spotkali się w Miejskim Domu Kultury Batory na uroczystej inauguracji  XII Chorzowskiej Kompanii POLA NADZIEI -2019. Kampanię objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Chorzów  Andrzej Kotala.
Obecnie pod opieką domową  około 75 osób, w poradni 30 oraz  11 osób w hospicjum stacjonarnym. Wolontariusze opiekują się również osobami osieroconymi, zwłaszcza dziećmi, których rodzice odeszli do wieczności z powodu chorób nowotworowych. Dla osieroconych dzieci są organizowane specjalne spotkania, wycieczki. W trakcie spotkania w krótkim filmie zaprezentowano przebieg akcji wolontaryjnych na rzecz hospicjum.
W drugiej części spotkania Ksiądz dr Wojciech Bartoszek – opiekun Apostolstwa chorych wygłosił konferencję  pt.: „Nadzieja w cierpieniu. Duchowość i wspólnota Apostolstwa Chorych”. Na podstawie Encykliki papieża  Benedykta XVI „... Cierpienie możemy ograniczyć ale  nie możemy go wyeliminować”. Apostolstwo chorych – chorzy ofiarowują swoje cierpienia za kościół, za Ojczyznę, za kapłanów, w intencji Ojca Świętego. Największymi fundamentami kościoła są modlitwy osób chorych.
Po konferencji goście przy kawie i ciastku  wysłuchali koncertu skrzypcowego w wykonaniu Kwartetu  AKADEMOS.  

sobota, 9 marca 2019

GÓRNY ŚLĄSK - OD NOWA


  
W sobotę 9 marca w Tychach zgromadzili się delegaci  oraz zaproszeni goście ze wszystkich kół ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO   na obradach Kongresu Nadzwyczajnego. Przybyli m/in. Europosłowie:  prof. Jerzy Buzek, Marek Plura oraz posłowie i posłanki na sejm RP, przedstawiciele Sejmu Śląskiego. Tematem  obrad było - GÓRNY ŚLĄSK - OD NOWA.
Podczas dyskusji Panelowej zostały omówione  ważne tematy jak:
Ø      Tożsamość i wartości – śląskość to stan ducha
Ø      Kultura i język-  podnieść na wyższy poziom sztuki (wspomniano o wkładzie w śląskość  sp. Kazimierza  Kutza)
Ø      Edukacja – więcej inspirować
Ø      gospodarka i ekologia
Ø      Region a państwo i samorządność

Następne spotkanie przewidziano 23 marca 2019r. w Zabrzu

czwartek, 7 marca 2019

POLSKA DROGA KRZYŻOWA W DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
OGRÓD OLIWNY

OGRÓD
Miejsce wypoczynku po dniu ciężkiej pracy
Miejsce wytchnienia dla człowieka.
Przychodzą do ogrodu przyjaciele
Aby dzielić się radościami, smutkami.
Przychodzą zakochani  wyznać miłość sobie
Wyczytać w gwiazdach przyszłość szczęśliwą.
Miłość jest  zawsze szczęśliwa. 

OGRÓD OLIWNY
Jezus w oddaleniu, samotny
Oparty o skałę - ołtarz ofiarny
Przyjaciele snem znużeni
Nie zobaczą potu kropli krwawych
Anioła z kielichem  w ręku.
Cierpi się zawsze w samotności.

SAMOTNOŚĆ
Jesteśmy blisko siebie
W rodzinie, szkole, pracy
Oddzieleni  murem niebotycznym „EGO”
Żyjemy według schematu na szklanym ekranie.
Tam gdzie nie ma miłości
Samotność bardzo boli.
SAMOTNOŚĆ
Ojcze! Czy muszę wypić ten kielich?
Ojcze! Nie moja, ale Twoja Wola niechaj się stanie.
Jeżeli trzeba, wypiję do dna.
Najważniejsze decyzje trzeba podjąć samotnie.


STACJA  I
JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Przywiedli Jezusa przed oblicze Piłata, ale On nie znalazł winy, umył ręce.
Ukrzyżuj, ukrzyżuj woła gawiedź podburzana przez Faryzeuszy. Tylko Ona, jedna przerażona, blada-cichym głosem woła:
Ludzie, ludzie - co robicie? On leczył wasze rany, chlebem karmił na pustyni.
Głosu Matki nie słucha nikt. Gawiedź posłuszna Faryzeuszom.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Panowie Lóż Wysokich uchwalają prawo do aborcji, eutanazji. Prawo zabijania. Prawo wolności bez granic, bez miłości, bez Chrystusa. 
Jestem na placu przed Pałacem Piłata. To moja obojętność o przyszłość naszej ojczyzny, moich przyjaciół, troska o siebie  postawiły mnie w tłumie krzyczącym: - ukrzyżuj.

STACJA  II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

A Kiedy już wyszydzili, włożyli krzyż na ramiona, wyprowadzili Go, aby ukrzyżować.
Krzyż - dwie belki.
Tam gdzie brak miłości miejsce wypełnia grzech.
Na ciężar tego krzyża składa się i mój grzech....
W tym krzyżu ukryta tajemnica zbawienia.
Może dostrzec ją każdy, kto patrzy oczyma miłości.

  
STACJA  III
JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA
POD KRZYŻEM.

Czy to kamień zwyczajny na drodze, o który się potknął, czy ciężar krzyża tak przytłaczający, że zachwiał się Jezus, upadł?
Wstawaj! Szybko! Nie ma czasu. Trzeba iść dalej.
Ciężar krzyża nie zmniejsza się, ale  zawierzenie Ojcu, pragnienie, aby we wszystkim wypełnić Jego Wolę dodaje Tobie Jezu sił iść dalej.
Każdy upadek jest bolesny. Każdy grzech rani moją osobowość, moje człowieczeństwo.
Jestem chrześcijaninem. Jestem winien świadectwa Twojej Miłości.
  
STACJA  IV
JEZUS  SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ


Na drodze największego pohańbienia i bólu Syn Boży spotyka Matkę.
Spotkanie oczu i Serc gorejących Miłością.
Nie ma czasu na wyznania.
Miłość  i ból są ponad czasem.
Tylko nasze zapatrzenie w siebie nie pozwala dostrzec zatroskanych oczu Matki.
Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
  
STACJA  V
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

Pomagać komuś, kto jest uznany za wyrzutka społeczeństwa, za przestępcę nie należy do przyjemności. Nie chodzi o ciężar krzyża, ale
o nienawiść, szyderstwo faryzeuszów, podburzanego tłumu.
Szymon przymuszony do niesienia krzyża.
Sam by się nigdy nie zdobył na ten gest.
Można być bardzo pobożnym, mówić o godności, prawach człowieka, pokazywać się w kościele, na uroczystościach, gdy kamery, gdy ludzie patrzą. Ale nieść krzyż Jezusa, kiedy ze mnie szydzą, bo jestem niepoprawny politycznie, bo mówię rzeczy niepopularne? Czy jestem zdolny do takiego czynu, gdy moja pozycja jest zagrożona, moja praca?
Czy jestem zdolny wyrzec się z własnych planów, ambicji dla Chrystusa?

  
STACJA  VI
Św. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI.

Nie zastanawiała się nad tym, że ryzykuje własną pozycję, naraża się Faryzeuszom.
Weronika przedarła się przez tłum nienawistny. Kordon żołnierzy było łatwiej ominąć.
Nie wiele mogła zrobić niewiasta, jedynie chustą otrzeć twarz z  nienawiści, plwocin, krwi zakrzepłej.
Gest miłości.
Na chuście obraz Przenajświętszego Oblicza.
  
STACJA  VII
JEZUS DRUGI RAZ UPADA
POD KRZYŻEM

Znowu upadek. To bardzo boli. Jednak nie można się zatrzymać. Na tej drodze nie ma zatrzymań, odpoczynku. Trzeba iść do celu.
Celem jest Golgota - Ołtarz Ofiarny. 
Ojczyzno! Ile razy ty pod krzyżem ciężkim upadałaś? Ile razy gnębił Ciebie wróg? Zawsze jednak przychodził zbrojnie jako najeźdźca zza rubieży.
Dziś przychodzi jako biznesmen.
Za grosz i pustą obietnicę kupuje twój majątek, sumienie, twoją duszę. 
Przyjacielem każe ci się zwać.
  

STACJA  VIII
JEZUS NAUCZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

 Nie płaczcie nade mną, nie szlochajcie. Nie czas i nie miejsce na łzy, na rozczulanie się. Płaczcie nad sobą, nad dziećmi waszymi, a raczej ich brakiem. 
Starzejecie się- kto wam poda szklankę wody?
Będą domy starców, zastrzyki - ze słodką śmiercią.
Nie płaczcie. Nie czas i nie miejsce na łzy, na ckliwość.

  
STACJA  IX
JEZUS TRZECI RAZ UPADA
POD KRZYŻEM

Jeszcze jeden upadek. Krzyż coraz cięższy.
Tak trudno wstać i iść dalej. Na tej drodze nie ma współczucia. Żołnierze nie pozwolą. Tutaj nie liczy się człowiek. Jest skazaniec, przedmiot.
W unijnym państwie państw nikogo nie interesują korzenie chrześcijaństwa, szacunek do ziemi,  kultury ojców. Tu się liczy tylko zysk, sukces medialny.
Na miłość nie ma miejsca.
Ojcze dodaj sił abym Twoją Wolę do końca wypełnił. Kocham moich braci. To nic, że szydzą, że kpią. STACJA  X
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Zdarto szaty z Syna Człowieczego. Ostatnie oznaki godności ludzkiej. Aby jeszcze bardziej poniżyć człowieka. Zaspokoić tłum spragniony widowiska. Niech się gawiedź gapi na nagość człowieka, niech się cieszy jego poniżeniem.
U progu trzeciego tysiąclecia nie obnaża się skazańca. Obnażanie godności człowieczeństwa powinno przynieść korzyć wymierną.
Stworzono, więc program Show Reality.
Ile kosztuje godność człowieka?
Ile kosztuje moralność człowieka?
Ile kosztuje wieczność?
   

STACJA  XI
JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Żołnierze wykonują swój obowiązek z wyuczoną, wzorową dokładnością.
 Syn Boży rozciągnięty jak struna wiolinowa.
Drzewo krzyża własną krwią obmył, uświęcił cierpieniem.
Miłość żąda ofiary.
Dwudziesty Pierwszy Wiek. Nie można głosić Nauki Chrystusa a żyć wbrew ewangelii.
Polsko, Ojczyzno! Ile razy Ciebie krzyżowano? Mocarze obcych państw dzielili Ciebie jak szaty zdjęte z Chrystusa.
Dziś rzucają los o tunikę Twoją decydenci. Pierś mając w ordery dekorowaną.


  


STACJA  XII
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

I będą patrzeć na Tego, Którego przebodli.

Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Wykonało się.
Ojcze, w Ręce Twoje powierzam Ducha Mojego.
Pod ten znak przyjdą wszyscy aby dać świadectwo wierności Ewangelii, Prawdzie.
Przyjdą i ci, którym ten znak przeszkadza w realizacji swoich planów, zamierzeń, aby walczyć, aby szydzić.
Dla jednych będzie znakiem chwały.
Dla innych znakiem zgorszenia.
  

STACJA  XIII
JEZUS  ZDJĘTY Z KRZYŻA

Miłość potwierdza się w chwilach szczególnych. Kiedy wszyscy odeszli, pozostała Matka z Ciałem Jezusa na rękach, uczeń, którego Jezus szczególnie miłował, siostra Matki Jezusa, Maria Magdalena, Józef z Arymatei, aby pomóc w pochówku Jezusa. Nikodem przyniósł zioła aby ciało namaścić.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Kiedy wszystkie racje w obronie Ewangelii, godności człowieka zawiodą pozostanie jedynie wierne trwanie przy Chrystusie.
Czas próby naszej wierności.STACJA  XIV
JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Obwiązali ciało Jezusa w płótna z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Józef złożył w nowym, wykutym w skale grobie.
Ostatnią przysługę Chrystusowi oddali ci, których rzadko, albo wcale z Nim nie widziano. Józef, Nikodem. Niewiele mogli zrobić. Uczynili najwięcej.
DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK.
Co zrobiłem dla Chrystusa?
Co uczyniłem dla Ojczyzny?

  
 ZMARTWYCHWSTANIE
Oto zwyciężył Baranek
Z Pokolenia Judy

Raduje się niebo
Ziemia się cieszy
Chóry anielskie
Śpiewają Hosanna,
                                Hosanna.
Pan prawdziwie
ZMARTWYCHWSTAŁ
     
 ALLELUJA !!!
  
Drzewo hańby
Stało się
Drzewem chwały.

Szczęśliwym ludem się nazywają
Którzy w tym znaku wiernie trwają.

JAN MIEŃCIUK 


(Chorzów, Wielkanoc31 marca 2002r.)

CIERPIENIE


Cierpienie  towarzyszy  człowiekowi
od początku jego istnienia
w ogrodzie Eden
 człowiek
pierwszy zadał cierpienie Bogu
nieposłuszeństwem swojemu Stwórcy.

Wiedział Adam
z tego drzewa
owocu spożywać nie wolno
usłuchał stworzenia takiego jak on
Słowem Stwórcy pogardził

Otworzyły się oczy
poznał smak bólu
opuszczenia, samotności
boli niespełnione  JA

Bóg wciąż woła
gdzie  jesteś Adamie
nie urywaj się już
do Mnie przyjdź.
                                    Jan Mieńciuk

                               Czwartek, 7 marca 2019;16:57:07

środa, 6 marca 2019

WIELKIE HAJDUKI

Środa, 6 marca 2019 r.  W Chorzowskim Muzeum odbył się  wernisaż nowej wystawy opowiadającej o tradycjach muzycznych Wielkich Hajduk (Chorzowa Batorego) z okazji 80-lecia istnienia miasta. Autor wystawy dr Jacek Kurek zgromadził bardzo ciekawy materiał o bogatej historii Wielkich Hajduk. W barwny sposób opowiedział o o prężnym rozwoju Hajduk oraz bogatych tradycjach muzycznych. W swoim czasie w  Hajdukach istniała nawet filharmonia, istniały nawet dwa chóry.

wtorek, 5 marca 2019

ŚLEDŹ U SENIORÓW


Wtorek, 5 marca 2019 r. W Domu Dobroci w Chorzowie Starym członkowie Stowarzyszenia SENIORZY dla Chorzowa i Śląska spotkali się na t. zw. „ śledziku”, aby wspólnie przeżyć ostatni wieczór przed jutrzejszą Środą Popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu.  Ksiądz Radosław przybliżył nam historię tradycji „ śledzia” oraz Wielkiego Postu.

Seniorzy dla Chorzowa i Śląska będą cyklicznie się spotykać raz w miesiącu na wspólnej biesiadzie.

poniedziałek, 4 marca 2019

OBRAZ UKRYTY W KROPLI ROSY


 Przechodzimy często obok obiektów, roślin, kwiatów, jako naturalnego składnika naszego życia. Nie zwracamy uwagi na szczegóły kształtujące całość. Tym czasem właśnie drobne szczegóły mają zasadnicze znaczenie na estetykę, często nasze dobre samopoczucie.
Tadeusz Łazarz - członek Komisji Fotografii Krajoznawczej przy PTTK Chorzów jest pasjonatem fotografii naturalistycznej. Interesują go krajobrazy, architektura, przyroda. W swoich pracach pokazuje właśnie szczegóły, obok których przechodzimy nie zauważając drobnych ale ważnych szczegółów. Tym razem fotografik pochylił się z aparatem  właśnie nad kroplą wody na źdźble trawy, perłowych koralach na pajęczynie po deszczu, gałązce kwiatu aby pokazać inny niezwykle piękny świat. 
Ten bajeczny obraz na zdjęciach Tadeusza Łazarza można oglądać w Galerii w Bramie obok Galerii MM a ChCK w  do - 31 marca 2019r.
Jan Mieńciuk


sobota, 2 marca 2019

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - Związek Republik Unijnych

Sobota, 2 marca 2019 r. Jak pamiętam –dopóki istniał Związek Radziecki wszelkie budowle, inwestycje musiały być koniecznie uzgadniane i akceptowane z naszym „bratnim” Krajem Rad. Owszem, o tym głośno się nie mówiło, ale tak było.  Już nie ma Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale jest Związek Republik Unijnych. Tak jak dawniej w Moskwie obecnie w Brukseli dyktują nam jak mamy żyć, jakie drzewa (zagrożone kornikiem) wycinać, co budować.
Na stronie msn czytam:
„... Źródła unijne, do których dotarli korespondenci TVN24 i RMF FM w Brukseli, podają, że w tej sprawie nie zapadły żadne decyzje, a członkowie KE „nie stwierdzili zasadności budowy przekopu Mierzei Wiślanej”.
A Putin zapewne do swoich przyciął mówi o Polsce:  „... Dobrze wam Polaczki. Chcieliście być w Unii to niech wami rządzi Bruksela...”
                                                      Napisałem  w 2010 roku
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - Związek Republik Unijnych
Byliśmy – będziemy
Przemocą zniewoleni – z własnej woli zaprzedani
Sami rządzić nie możemy.                                    piątek, 1 marca 2019

CYKL ŻYCIA

Piątek, 1 marca 2019 r. Wczoraj rozważałem o swoim zdrowiu. Dziś rano byłem na pogrzebie pana Antoniego- męża koleżanki z lat licealnych. Miał 64 lata. Cóż, każdemu dany własny czas na przekroczenie bramy wieczności. Nie ma powodu martwić się na zapas. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.... Ponownie w mediach, na stronach internetowych na nowo są „odgrzewane” przepowiednie o III wojnie światowej. Te przepowiednie w pewnym czasie spełnią się. Tworząc nowe rodzaje groźnej broni pokoju się nie zbuduje. Matka Boża w Medziugorie  wciąż na nowo błaga o modlitwę, o nawrócenie. Tymczasem promuje się kulturę Gender, odrzuca się DEKALOG. No cóż – Bóg daje każdemu wolną niczym nieskrępowaną wolę. Jak wykorzystamy prawo wolności takie będą skutki? Tylko wolny człowiek jest zdolny do miłości. U schyłku dnia Bóg rozliczy nas.

***********

   Śmierć nie jest dramatem

w cykl życia wpisana
jak owoc w noc poślubną

 dramatem
- niekochanie