czwartek, 21 stycznia 2016

KOLĘDOWANIE ARTYSTÓW Z ŻYTOMIERZAWe wtorek 19 stycznia kościół  św. Jacka w Bytomiu już po raz siódmy odwiedzili polscy artyści z Żytomierza na Ukrainie zrzeszeni w  Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, którzy od lat pielęgnują polskie tradycje. W swoim repertuarze zaprezentowali piękne wykonanie kolęd, pastorałek, pieśni patriotycznych.  Wystąpiły:  Duet- Swietłana Kafka i Elena Jasiniecka (Związek Polaków m. Kijowa i Obwodu Kijowskiego), zespół wokalny SREBRNE GŁOSY (Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków) oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Zespół Folklorystyczny POLESKIE SOKOŁY.
To był niepowtarzalnie piękny koncert. Aby tak pięknie zaśpiewać nie wystarczy same zdolności, talent. W ten śpiew poza zdolnościami włożyli całe swoje serce. Naturalne więc, że skutek był ten, iż nie jednemu słuchaczowi z powodu doznanych wzruszeń mocno „zaszkliły się” oczy. Na spotkanie z zespołem  przybyło wielu kresowian, których los (tak jak mnie) „rzucił” właśnie na Śląsk. To był najpiękniejszy koncert jaki wysłuchałem.