piątek, 28 lipca 2017

WIDOKÓWKA


Przed paroma dniami dostałem od przyjaciela pozdrowienia na  widokówce z Beskidu Sądeckiego. Kiedyś prowadziłem obszerną korespondencję, więc często otrzymywałem oraz wysyłałem kartki okolicznościowe, widokówki, listy. To był dowód, że się o kimś pamięta, myśli, życzy się dobrze. Do tej pory pozostały (w archiwach) duże ilości kartek ( próbuję je usystematyzować, skatalogować). Obecnie rzadko otrzymuję widokówki. Częściej SMS albo MMS - cyfrowe zdjęcie. Kartka pocztowa - taka zwyczajna,  z widokiem na góry,  już trochę archaiczna. A jednak  - ile razy spojrzę na tę kartkę doświadczam  niepowtarzalnych, błogich doznań, uniesień.  Cóż, zapewne też już jestem archaiczny, wszak minęło 66. Mojemu przyjacielowi sześćdziesiątka też minęła już. Włączam więc Poemat Symfoniczny "Krzesany"  Kilara, zapalam świecę. Jak opowiedzieć tak wielką, jak ocean falę wzruszeń?.... Dziękuję  Tobie Andrzeju! Za tę widokówkę z pięknym,  górskim krajobrazem.  
Jan Mieńciuk

sobota, 22 lipca 2017

List Pani Małgorzaty Todd -Nachodźcy


    Szanowni Państwo!

    Zdawać by się mogło, że Unia Europejska popadła w poważne tarapaty. Nie dość, że opuszcza jej grono tak bogaty kraj jak Wielka Brytania, to pozostałe kraje starej Unii borykają się z najazdem islamistów. Unijni przywódcy, jakby tego nie zauważali, zajmują się takimi pierdołami jak rzekomy brak demokracji w Polsce. Czy oni całkiem pogłupieli? Nic podobnego! To właśnie Polska, Węgry, Czechy są największym zagrożeniem dla unijnej chorej ideologii. Przeszkadzają bowiem we wprowadzeniu komunizmu na modłę Spinellego – guru przyświecającego poczynaniom unijnych uzurpatorów.

    Nic więc dziwnego, że Unia Europejska chce nakładać na Polskę sankcje za nieprzyjmowanie tak zwanych uchodźców, no bo przecież umów trzeba dotrzymywać! Zapytajmy zatem, co to za umowa, której rzekomo nie dotrzymujemy? Zawarła ją podobno niejaka Ewa Kopacz w imieniu polskiego rządu. Osoba ta wsławiła się bardzo bezczelnym kłamstwem smoleńskim, za które została sowicie wynagrodzona najpierw stanowiskiem marszałka sejmu, a po rejteradzie Tuska stanowiskiem premiera. 

    Wywdzięczając się za te zaszczyty skłonna była do robienia wszystkiego co  oficer prowadzący od niej zażąda.  Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej  przyjęła postawę pozostałych członków grupy, czyli odmowę przyjęcia „uchodźców”, po to tylko, żeby  chwilę później danego zobowiązania nie dotrzymać. W Brukseli zgodziła się ochoczo na przyjmowanie tak zwanych kwot w liczbie „na razie 7 tysięcy” niezidentyfikowanych osobników. Później, czyli nie wiadomo kiedy, następnych 15 tysięcy.

    A zatem, notoryczna kłamczucha obiecuje coś komuś na gębę i to ma być poważne zobowiązanie polskiego rządu? Umowa, której należy przestrzegać, mimo iż nikt jej nie widział na oczy?

 

Pozdrawiam i do następnej soboty

 

Małgorzata Todd


wtorek, 18 lipca 2017

ODESZŁA DO PANA BOGA
We czwartek, 29 czerwca pożegnaliśmy ś.p. Ewę Zawadę - najbardziej zaangażowaną w życie parafii św. Ducha w Chorzowie. Przez całe jej życie  głównym celem było aby pomóc innym- szczególnie gdy pracowała w PGM-e. Szczególnie wiele udzielała się w parafii –m/in. w organizowaniu kolonii  charytatywnych  dla dzieci z ubogich rodzin, zimowisk. Od sześciu lat intensywnie opiekowała się mężem Marianem, który po wylewie  pozostał sparaliżowany. 
Była jedną z inicjatorów reaktywizacji w 2014 roku Koła Zw. Górnośląskiego Królewska Huta w Chorzowie. Zaangażowana w życie parafii, opieką nad mężem, którego zawsze , wszędzie woziła na wózku zlekceważyła dolegliwości. Kiedy w końcu zdecydowała pójść do lekarza –było już za późno. Miała 60 lat, odeszła do Pana 25 czerwca 2017r.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.


Tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

sobota, 15 lipca 2017

List od Pani Małgorzaty Todd - "Epoka dezinformacji"


    

 

Szanowni Państwo! 

    Minęły czasy, gdy zwykły lekarz potrafił wyleczyć pacjentów cierpiących na różne choroby. Teraz raczej każdy lekarz, każdego pacjenta, próbuje wyleczyć jedynie z chlesterolu, który niekoniecznie nam w życiu przeszkadza. Podobnie jest i z innymi zawodami, zwłaszcza humanistycznymi, nie poddającymi się ścisłym regułom matematycznym. Obraz bitewny uzupełnia natłok internetowych informacji i dezinformacji. Komu wierzyć?

    Konserwatyści wiedzą, że wierzą. Lewacy wierzą, że wiedzą. Oba te światy są dla siebie nieprzenikalne. Lewactwu prawda nie jest do niczego potrzebna, bo od myślenia jest wierchuszka. Wystarczy przekaz dnia w jedynie słusznych mediach, żeby wiedzieć czego poprawność polityczna dotyczy, co jest aktualnie prawdą, a co nią nie jest.

    Po czym poznaje się lewaka? Po tym samym, po czym poznaje się pijaka. Jeden i drugi bełkocze od rzeczy, z charakterystyczną „logiką”. Od lewaka należącego do nadzwyczajnej kasty gorszego sortu dowiadujemy się, że między muzułmaninem a katolikiem nie ma żadnej różnicy, bo obydwaj wierzą w Boga. Gdyby dodawali jeszcze, że wszyscy mają głowy, a większość po dwie ręce i dwie nogi, to też mieliby rację. Rację, z której nic absolutnie nie wynika, ale nieuświadomiony lud popijający piwko i zagryzający grillem i tak się nie połapie. Można jeszcze dorzucić „autorytetowi moralnemu” jakieś tytuły naukowe i sukces murowany.

 

Pozdrawiam i do następnej soboty

 

Małgorzata Todd

piątek, 14 lipca 2017

UROCZYSTY POGRZEB Ś.P. MATYLDY KUPNY


Jezu, Jezu do mnie przyjdź,
Ach, do serca mego wnijdź!
Przyjacielu czystych dusz,
Niech się z Tobą złączę już!
(Pieśń eucharystyczna)

W czwartek 6 lipca 2017 r. odeszła do Pana ś.p. Matylda Kupny, mama arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 8 lipca w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie – Batorym. Mszy świętej żałobnej przewodniczył syn zmarłej – Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny. Eucharystię celebrowali także Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz oraz ekscelencje: abp Wacław Depo z archidiecezji częstochowskiej, abp. Ignacy Dec z diecezja świdnickiej, abp Edward Janiak  z diecezji Kaliskiej oraz abp Paweł Stobrawa z Opola, abp Marek Mendyk z Legnicy, bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, bp Marek Szkudło, bp Adam Wodarczyk z Katowic. Listy kondolencyjne wysłali abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, bp Zbigniew Kiernikowski – ordynariusz Diecezji Legnickiej oraz Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – bp Artur Giziński. Bp Marek Szkudło odczytał list Metropolity Katowickiego abpa Wiktora Skworca, który będzie sprawował Mszę Świętą trzydziestodniową w intencji zmarłej Matyldy Kupny, w piątek 4 sierpnia 2017 r., o godz. 7.00.
Na uroczystości pogrzebowe przybyło 85 kapłanów, zarówno z archidiecezji Wrocławskiej jak i archidiecezji katowickiej, liczne grono sióstr zakonnych z wielu zgromadzeń. Rycerze Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie towarzyszyli w bólu i modlitwie z ks. abp Józefem, który (od 2009 r.), który jest członkiem Zakonu Bożego Grobu w randze Komandora z Gwiazdą. Przybyły delegacje władz miasta Wrocławia.
Ś. p. Matylda za życia wszystko postawiła na Chrystusa i wiernie trwała w Jego nauczaniu, Miłości swojego Mistrza. Nieustannie się modliła za swoich dzieci, za rodzinę. Nie zrażała się żadnymi trudnościami. Ale po trudnościach przychodziły chwile radości – prymicje kapłańskie syna Józefa, biskupie (4 lutego 2006 r.) oraz nominacja na Metropolitę Wrocławskiego.
Ś.p. Matylda Kupny karmiła się Chlebem Eucharystycznym. Podczas homilii wygłoszonej do zgromadzonych w świątyni biskupów, księży i wiernych ks. Piotr Machoń – Dziekan dekanatu Chorzów – Batory przypomniał, że  ś. p. Matylda miała 87 lat, umierając modliła się słowami pieśni: „-Jezu, Jezu do mnie przyjdź...”. Jezus przyszedł. Przybył Syn z gronem biskupów, kapłanów, rzeszą wiernych.
Na zakończenie Mszy św. Ks. abp Józef dziękując zgromadzonym w świątyni, rodzinie, wiernym, delegacjom z wiązankami kwiatów powiedział, że mama odchodziła z tego świata w Łasce Zmartwychwstania. Powtarzała teksty Mszy św. „...Święty, Święty...”.  Tuż przed śmiercią  Syn, abp Józef udzielił rozgrzeszenia.
W piękne, słoneczne południe liczne grono biskupów, rzesza kapłanów, siostry zakonne, poczty sztandarowe,wierni towarzyszyli w ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku
ś. p. Matyldzie.


Tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

poniedziałek, 10 lipca 2017

POŻEGNANIE ŚP. TADEUSZA KIJONKITadeusz Kijonka - poeta, publicysta, autor utworów scenicznych, społecznik, Ślązak. Największą jego pasją i sukcesem był społeczno - kulturalny miesięcznik „Śląsk”, który założył w 1995 r. W listopadzie skończyłby 81 lat. Od dłuższego czasu ciężko chorował. Leczył się na onkologii w Gliwicach.  Zmarł nad ranem, w piątek 30 czerwca 2017 r.
 Był niezrównanym mistrzem słowa. Pozostawił po sobie wiele wspaniałych zbiorów wierszy, które świadczą o wielkim umiłowaniu słowa, tradycji, poezji polskiej. Zaangażowany w rozwój kultury na Górnym Śląsku, w sprawy śląskie, w budowanie miesięcznika Śląsk. Założyciel i prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.
We wtorek, 4 lipca w katedrze Chrystusa Króla  w Katowicach ks. abp senior Damian Zimoń w asyście kapłanów przewodniczył mszy św. w intencji śp. Tadeusza - nestora polskiej literatury, poezji.
Homilię do zgromadzonych na smutnej uroczystości wygłosił  ks.  profesor Jerzy Szymik.
Mówiąc o wielkiej wrażliwości śp. Tadeusza na słowo, o Jego zaangażowaniu w życie społeczne. Zwrócił uwagę, że wszyscy tu obecni – przyjaciele Tadeusza, czytelnicy jego utworów tworzymy środowisko ponadprzeciętnie wrażliwe na moc i piękno  SŁOWA - powiedział ks. prof. Jerzy.  Przytoczył słowa prof. zw. dr hab. Mariana Kisiela (obecnego  na uroczystości pogrzebowej), który napisał, że „ że w poezji Kijonki o Bogu mówi się tak, jak powinno: cicho, po ludzku i na miarę własnej wrażliwości”. Swoją postawą dawał lekcję jak należy przeżywać swoją wiarę.  Zawsze gromadził wokół siebie ludzi szukających piękna i dobra - dziś  nas wszystkich zgromadził wokół ołtarza, wokół wiary - powiedział ks. prof. Jerzy.
W słowach pożegnalnych prof. zw. dr hab. Marian Kisiel m.in. powiedział: „...Już nic
nie będzie takie jak było..., Śląska i miłości do Śląska uczyli się od śp. Tadeusza, nawet
Ci co przyjechali tutaj z daleka”.  Prezydent Katowic - Marcin Krupa żegnając śp. Tadeusza wyznał, że jego gorliwość, zaangażowanie w rozwój śląskiej kultury i sztuki nie miały sobie równych.. Na zawsze pozostanie naszych sercach wdzięczna pamięć o człowieku, który jak nikt inny wniósł swoją energię, talent i czas. Zobowiązał się dołożyć wszelkich starań aby jedyne w Polsce pismo „Śląsk” rozwijało się.


Tekst i foto   
Jan Mieńciuk