poniedziałek, 16 marca 2015

MANIFESTACJA W OBRONIE MEDIÓWW sobotę 14 marca mimo deszczowej aury w Świętochłowicach została zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość manifestacja w obronie wolności mediów oraz poparcia kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Udział wzięli: posłanka  na sejm RP Marii Nowak, posłowie Wojciecha Szaramy,  Piotra Pyzika, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Wójcik, radny miasta Chorzów Jacek Nowak. 
Pani Poseł Maria zwracając się do zgromadzonych przypomniała, że w demokracji decyzje podejmuje się wola większości przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw mniejszości. Niestety dzisiaj ta idea jest wypaczana gdzie mniejszość (zręcznie sterując mediami) próbuje narzucić swoją wolę całemu społeczeństwu. Aby prawidłowo rozwijała się demokracja media muszą być wolne, niezależne. Media- czwarta władza– winna być niezależna od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Tylko w takich warunkach media prawidłowo spełniać swoją rolę. Obecnie  P O niestety jest tylko z nazwy Obywatelska. Podczas obrad, posiedzeń  sejmowych nie bierze się pod uwagę głosów milionów obywateli, którzy podpisali się pod projektami m/in. lasów Państwowych (2,5mln podpisów), zmiany wieku  emerytalnego (ponad 2mln). Głosy obywateli w każdym przypadku nie są brane pod uwagę. Odrzuca się w pierwszym czytaniu. Platforma potrzebuje obywateli (posłusznych) tylko wtedy gdy są wybory. W mediach  mami obietnicami. Za czasów słusznie minionych mieliśmy Milicję Obywatelską – obecnie mamy Platformę Obywatelską.
Obecna władza PO przez cały czas- 8 lat nie zrobiła nic do poprawy, życia obywateli. Obecny marsz jest wołaniem o aktywność społeczną- powiedział Poseł Wojciech Szarama.
Uczestnicy manifestacji w zorganizowanym marszu przeszli pod Pomnik poległych 
i pomordowanych nauczycieli  w latach 1939 –1945. Na tablicy widnieje napis: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Uczestnicy marszu złożyli kwiaty w hołdzie poległym i zamordowanym o wolność naszej Ojczyzny. Na zakończenie Odśpiewali hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Jan Mieńciuk
tekst i zdjęcia