wtorek, 2 października 2018

W KLUBIE PEGAZ MDK BATORY

Wtorek, 2 października 2018 r. Poranek autorski w Klubie Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ IM. Otylii Czerny w MDK Batory. Dwa razy w miesiącu przy kawie spotykają się tutaj emeryci z Chorzowa Batorego i nie tylko, tak, że wypełniają cała salę widowiskową.   Na spotkanie przy kawie zwykle są zapraszane osoby, które mogą, czym się podzielić. Dziś na zaproszenie prowadzącej klub Pani Zofii Dytko dla licznie zgromadzonego, miłego towarzystwa przeczytałem kilka swoich wierszy, co zajęło około 40 minut.
Po krótkiej przerwie na scenie zaprezentowały piękne piosenki z lat 60-tych Nadia Alberska i Paulina Flak, które śpiewają w zespole „Na Szlaku” pod kierunkiem Pana Karola Pielok.
Czytając swoje utwory skoncentrowałem się na wartości dobrego SŁOWA.
Ono mówi o nas.
Na początku było Słowo,
 a Słowo było u Boga,
 i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
/ J. 1-3/

              S Ł O W O
Pan M. S. mówi, że każde słowo celebruję.
Każde słowo dla mnie święte jest.
Obecnie jednak wartość słowa zdegenerowała się
Współczesny człowiek nie ceni słowa, nie liczą się z nim.

                        a Słowo było u Boga,
                        i Bogiem było Słowo.

Zdegenerowała się wartość słowa.
Zdegradował się szacunek człowieka

Pan M mówi: - szacunek do słowa przywiozłem z Wileńszczyzny.
Kraj mojego dzieciństwa- kraj wieszcza polskiego narodu, Adama.
Tak, polska mowa była traktowana z wielkim szacunkiem
(tylko wulgaryzmy zawsze w rosyjskim)
Słów pierwszej modlitwy OJCZE NASZ mama uczyła po polsku.

a Słowo było u Boga,
                        i Bogiem było Słowo.

Każde słowo trzeba z szacunkiem traktować.
Po słowie poznajemy wartość człowieka.
Najpierw zawsze jest Słowo
Wytwarza przestrzeń wolną do tworzenia
Odkrywa nowe horyzonty, materię twórczą 

Współczesny człowiek pomnożył wieloznaczność słów
Każdą myśl, zamiar wypowie z łatwością.

Dobre słowo tworzy zawsze dobro
Promieniuje radością –symfonia Beethovena, Kilara

a Słowo było u Boga,
                        i Bogiem było Słowo.


Jan Mieńciuk

(Chorzów, 2017-02-15 15:26)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza