czwartek, 19 kwietnia 2018

KUPIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. Puste łóżko po Pani Edycie. Odeszła do Pana Boga wczoraj. Prawie dwa lata chorowała na nowotwór skóry twarzy. Cały czas z zabandażowaną twarzą. Nigdy nie narzekała, zawsze pogodna.
Tradycyjnie mszę św. sprawuje ks. dr Marcin Niesporek. Ewangelia wg św. Jana {J 6, 44-51} – Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.... ».
Wiara rodzi się ze słuchania. Czasem-według naszej oceny – w bardzo niesprzyjających warunkach. Inaczej to wszystko widzi Bóg. Nie wystarczy jednak tylko wysłuchać Ewangelii, nauki. Trzeba wstać i pójść za Wołającym Głosem.
  Są sytuacje w życiu, kiedy Duch przynagla, ale logika rozumu przemawia za tym, że to nie ma sensu.  Jednak nie wolno nam się zniechęcić- trzeba wstać i pójść za Głosem. Wtedy może się okazać, że to była jedyna najlepsza chwila w naszym życiu.
Zamierzałem być dłużej być, ładna pogoda i można z niektórymi osobami pójść na spacer do ogródka, ale zadzwonił Józek, że trzeba abym jechał z nim do Siemianowic na uroczystą Galę wręczenia nagród imienia Wojciecha Korfantego za wkład w kulturę Śląska. Abym zrobił kilka pamiątkowych zdjęć dla naszego koła. Na uroczystość przybyło wiele znanych osobistości- m/in. przybył Przewodniczący Sejmowej Komisji RP ds. Petycji Poseł Sławomir Piechota. Przybyła Poseł Barbara Chrobak, Poseł Ewa Kołodziej, Poseł Marek Wójcik. Poseł Tomasz Głogowski, Senator RP Andrzej Miziołek.  Prezydenci, burmistrzowie, samorządowcy sąsiadujących miast. Wszystkich przybyłych znakomitych gości serdecznie powitał Prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.
Na uroczystej Gali wśród wyróżnionych laureatów oprócz zespołu Pieśni i Tańca Śląsk znalazło się również Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz wyjątkowa postać – dr Jolanta Wadowska-Król, która w przeszłości ratowała zdrowie i życie dzieci dotkniętych ołowicą w katowickiej dzielnicy Szopienice.
Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który wciąż prowadzi do sukcesów i artystów, i Koszęcin. 
Po krótkiej chwili odpoczynku ( 40 minut) pobiegłem do PTTK, u aby z kołem Fotografów uzgodnić wyjazd w niedzielę na fotoplenerze.
Wieczór zwykle najciekawszy.

  
MAJ ZACZYNA SIĘ JUTRO
WYDARZENIE CHARYTATYWNE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO HOSPICJUM

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie zorganizowało w ChCK wydarzenie charytatywne pt. „MAJ ZACZYNA SIĘ JUTRO”. Wydarzeniu przyświecał szczytny cel – zbiórka na rzecz Hospicjum w Chorzowie  (z biletów cegiełek i datków do puszek). 
Organizatorzy pozyskali Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali oraz pozyskali kilku sponsorów. Inicjatywę  wydarzenia wsparli m/in dyrektor Banku PKO Chorzów , dyr. Chorzowsko Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,  dyr. CASTOTRAMY, ABI Group Nieruchomości, Stow. Nowoczesny Chorzów, Młodzieżowa Rada Miasta w Chorzowie, Firma Sprzątająca Artur Szpyra oraz gościny i wsparcia udzieliła dyrekcja CHCK.
W uroczystym wieczorze wzięli udział m/in. Prezydent M. Chorzów Andrzej Kotala, przedstawiciele sponsorów, prezes Stowarzyszenia Hospicjum w Chorzowie dr Barbara Kopczyńska oraz wiceprezes Lilianna Motyka. Na widowni zasiedli obok zaproszonych gości absolwenci i uczniowie CKZiU Chorzów, rodziny, przyjaciele, a także spontanicznie mieszkańcy Chorzowa i przyjaciele Hospicjum. Widownia tak parter jak i balkon wypełniona.  
Do tego wydarzenia złożony z uczniów i absolwentów Zespół jak wyznała Pani Dyrektor Monika Upława do przygotowywali się przez osiem miesięcy.  
 Przed spektaklem  zobaczyliśmy występ zespołu The Wire, który jest grupą muzyczną jednej z chorzowskich szkół.
Spektakl wyreżyserowany przez Mateusza Chojnickiego „Wizyta starszej pani” autorstwa Friedrich Dűrenmatta został przygotowany przez uczniów oraz absolwentów grających
w teatrze Siódmy Kałamarz.
Do biednego miasteczka Gűllen  przyjeżdża dawniejsza mieszkanka  tego miasteczka, obecnie najbogatsza  kobieta świata – Klara Zachanassian (Roksana Dutkiewicz),, oferuje miastu ogromne pieniądze, aby kupić tylko jedno - sprawiedliwość. Okazuje się, że chodzi o zabicie Alfreda Ilia(Piotr Nawrot), który jej w młodości wyrządził krzywdę. Sprytnie to nazwała: „-daję miliard za sprawiedliwość”. Pozostaje pytanie: - czy można kupić sprawiedliwość? 
Chciałbym w imieniu HOSPICJUM w sposób szczególny podziękować  organizatorom, sponsorom za tak wspaniałą i piękną inicjatywę wydarzenia charytatywnego na rzecz hospicjum. Szczególnie jednak i z wielką wdzięcznością pochylam się przed młodzieżą, którzy poza wielką pracą twórczą najbardziej włożyli właśnie SERCE. Tym samym daliście odpowiedź na problem stawiany w spektaklu - tylko serca czyste są zawsze otwarte na potrzeby drugiego człowieka, zdolne do bezinteresownej miłości i sprawiedliwości.

Wolontariusz
Jan Mieńciuk


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza