niedziela, 11 lutego 2018

JASNOGÓRSKIE SPOTKANIE W DOMU MATKI

W dniach 9, 10, 11 lutego 2018 r.  –na spotkanie w Domu Matki na Jasnej Górze z całej Polski przyjechali wolontariusze posługujący przy chorych w hospicjach. Na co dzień przychodzą bowiem do chorych terminalnie na nowotwory w hospicjum stacjonarnym albo będącym w domu. Lekarstwa już nie są w stanie pomóc. Jedynie środki znieczulające na pewien czas uśmierzają ból i to nie zawsze. W tej sytuacji dla chorego ważne jest- aby był przy nim ktoś, kto rozumie jego stan. Najczęściej a właściwie to zawsze najważniejsze jest obecność przy chorym.
Aby posługiwać przy chorym niezbędna głęboka wiara, że to ma sens, że to jest koniecznie potrzebne dla chorego. Aby ta wiara nie wypaliła się trzeba przyjść do źródła. Tym źródłem jest Dom Matki na Jasnej Górze.  Spotkaliśmy się  w Domu Rekolekcyjnym  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  Św. Wincentego A Paulo.
To już 46 spotkanie Kręgu Hospicjantów Polskich im. Św. Wincentego Pallottiego. Głównym organizatorem i inicjatorem spotkań jest ks. Marek Kujawski SAC – Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Z różnych stron Polski przyjechało 45 wolontariuszy aby wspólnie modlić się, dzielić się doświadczeniami  w posłudze choremu. Istototę bowiem posługi hospicyjnej stanowi poprawa jakości życia, realizowana poprzez bezinteresowną MIŁOŚĆ Aby pełnić posługę w hospicjum konieczne jest umocnienie. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Umacniani w posłudze darami Ducha Świętego”.. Konferencje głosił ks. mgr Jędrzej Orłowski SAC.

(Na podstawie konferencji O. Jędrzeja  Częstochowa 11-02-2018)
Maryja zawsze
prowadzi do Jezusa

Uczyńcie wszystko
Co wam mówi Syn

Jego słuchajcie
Tylko On
Ma MOC
Tylko On
Napełni was
Łaską Radości
Wasze dłonie będą pełne
Dobra miłości
Jego słuchajcie
Powiedzie was
Przez mgły niskie
Nie pozwoli zabłądzić
Tylko słuchajcie


                                               
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz