czwartek, 15 lutego 2018

GDYBYM MÓWIŁ JĘZYKAMIPierwszy czwartek Wielkiego Postu. W hospicjum Msza Św. w intencji chorych, w intencji ks. Bartoszka oraz za śp. Sylwię i Józefa, którzy tej nocy odeszli do Pana.  To często się zdarza, kilka na tydzień. Basia - Wolontariuszka z Bochni przysłała piękne obrazy pt. Galicja. Szkoda, że to tylko reprodukcje. Niestety oryginały tylko w muzeach, no i wartość zupełnie inna, nie stać nas.
Najbardziej niezwykła wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowice – w Galerii Sztuki Współczesnej Fra Agelico wernisaż Łukasza Murzyna Pt. „Gdybym mówił językami” -wideo/instalacja/ performance. „ Instalacja ewokuje biblijne asocjacje, jednocześnie zmuszając odbiorcę do nowego odczytania Wcielenia Syna Bożego... Dzięki twórczości Murzyna można uwierzyć, że twórczość inspirowana duchowością chrześcijańską nie musi zostać zamknięta tradycyjnymi środkami sztuki...”- napisał Dyrektor Galerii Fra Agelico ks. Leszek Makówka.
Jeszcze nigdy nie byłem tak urzeczony oglądając tak niezwykłe instalacje, prezentację pokazane w sposób tak współczesny, tak wymowny, zrozumiałe dla każdego.
Wystawa będzie czynna do 17 marca.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz