poniedziałek, 14 sierpnia 2017

HISTORIA SOLIDARNOŚCIW OBRAZACH ANDRZEJA JANA PIWARSKIEGO


W ostatni poniedziałek - 31 lipca w chorzowskiej Galerii MM odbył się wernisaż obrazów Andrzeja Jana Piwarskiego z cyklu „Ślady- Nadzieje- Polska 1970- 1980”. Autor prezentowanych prac był świadkiem tragicznych wydarzeń w grudniu 1970 a w sierpniu 1980 roku podniosłych wydarzeń- zrywu Solidarności w Stoczni Gdańskiej.
Andrzej Jan Piwarski urodził się w 1938 r. w Warszawie w  1958r.. Jednak dzieciństwo
i wczesną młodość spędził w Chorzowie. Tutaj też ukończył liceum im. Stefana Batorego w Chorzowie Batorym.  Dalsze jego dzieje jednak  związały się z Gdańskiem gdzie ukończył Wydział Malarstwa PWSSP.  Jest malarzem grafikiem działaczem społecznym, animatorem życia artystycznego. W swoich obrazach przedstawił  postacie robotników – ofiar grudnia 1970r. Swoje doświadczenia, emocje „zapisywał” na płótnie w postaci obrazu.  Niejednokrotnie wykorzystał unikatową technikę – płótno, olej i autentyczny stoczniowy uniform.( obraz WZLOT- 1986r,). 
Doświadczenia wydarzeń grudnia 1970 a następnie sierpnia 1980r wywarły  mocny wpływ na twórczość artysty, były inspiracją.
Po wprowadzeniu stanu wojennego (w grudniu 1981r.) z żoną Barbarą - malarką i rzeźbiarką zamieszkał jako emigrant w Berlinie. pozostając na emigracji angażował się na rzecz wolności  swojej Ojczyny- Polski. Organizował i uczestniczył w manifestacjach, sympozjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce w RFN, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii.
Cykl prac „Ślady- Nadzieje- Polska 1970- 1980”  był eksponowany w wielu miastach Niemiec oraz innych krajach jak Francja, Anglia. Po przez liczne wykłady na uczelniach artystycznych przekazywał narodowe wartości i doświadczenia. Był zawsze i jest wierny idei „Solidarności i wolności. 
Większość prezentowanych obrazów pochodzi ze zbiorów  Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  im. J. Piłsudzkiego W Gdańsku. 
Wprawdzie fenomen „Solidarności”  został opisany w różnych formach, wersjach przez pisarzy, naukowców. Andrzej Jan Piwarski jest jednym z niewielu artystów, którzy zdobyli się pokazać historię „SOLIDARNOŚCI” najbardziej uniwersalnym językiem jakim jest obraz. Obok tych obrazów nie można przejść obojętnie, wymagają zatrzymania się. Każdy obraz mówi o historii, która wpisała się w dzieje Polski, niejednokrotnie bardzo boleśnie - „Wzlot”, „Ikar”, „Strącony w locie”, „Wieczność”.


Tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz