sobota, 2 maja 2015

NASZA PRZYSZŁOŚĆ MA NA IMIĘ POLSKA


Pierwszego Maja Śląsk odwiedził  kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Odwiedzając Katowice zatrzymał się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko - Dąbrowskiej Solidarności, w sali  im. Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego. Pan Andrzej wchodząc do sali najpierw złożył kwiaty przed pamiątkową tablicą śp. Lecha. W przemówieniu do zgromadzonych  nawiązał do Święta Pierwszego Maja- Święta Ludzi Pracy. Praca  jest niezwykle  ważnym elementem godności ludzkiego życia. Godna praca powinna mieć godne wynagrodzenie, które pozwoli spokojnie żyć, utrzymać rodzinę. Potrzeba nam Polski rozwijającej się. Polski, w której ludzie mają pracę, która pozwali godnie się rozwijać a ludzie będą  mieli poczucie bezpieczeństwa. NASZA PRZYSZŁOŚĆ MA NA IMIĘ POLSKA.
Trzeba wiele w Polsce  naprawić, jest to szczególnie ważne tu na Śląsku, który jest symbolem pracy,  jej Etosu oraz symbolem Polski przemysłowej. Polski w której wytwarza się dobra, w której jest pod dostatkiem surowca energetycznego a którym szczególnie jest węgiel wydobywany na Śląsku- niezwykle cenny surowiec dla całego kraju. Wiele regionów kraju, szczególnie jednak miasta śląskie ucierpieli na skutek przemian ustrojowych. W ostatnich 25 latach na skutek upadku wielu zakładów przemysłowych a w związku z tym zniknięcia tysięcy miejsc pracy- co doprowadziło do wielkiego zubożenia społeczeństwa. Mówiąc o rozwoju Polski patrzymy jak obecna władza organizuje w całej Polsce pierwszomajowe pikniki europejskie świętując 11 rocznicę znalezienia się Polski w Unii. Mówiąc tak dla Unii Europejskiej mam nie tylko oczekiwanie ale i plan aby Polacy żyli tak jak w starej Unii Europejskiej, w państwach na zachodzie(oklaski). Trzeba aby władza  w naszym kraju zaczęła podejmować takie działania, które będą sprzyjały rozwojowi polskiej gospodarki, rozwojowi polskiego przemysłu. Konieczna jest zmiana władzy aby można zacząć zmieniać układy niezdolne do rozwoju. Aby była realizowana prezydentura aktywna konieczna jest zmiana prezydenta. Andrzej Duda zobowiązuje się  powołać Krajową Radę Rozwoju, w której będą zasiadali eksperci, którzy opracują niezbędne zmiany w Kodeksie Pracy, którzy doprowadzą do zmian w polskim prawie tak aby ludzie mieli poczucie pewności zatrudnienia, aby byli chronieni.  będą służyły ku dobru ludziom pracy. Trzeba odejść od fatalnych umów cywilno –prawnych, które niczego nie gwarantują, nawet pewności pracy w następnym miesiącu. Konieczne jest podwyższenie wolnej kwoty od podatku – szczególnie dla tych, którym żyje się najtrudniej. Potrzebne jest porozumienie pomiędzy rządem, organizacjami pracowników i organizacjami pracodawców aby zmierzać w kierunku podwyższania wynagrodzeń w Polsce, aby prowadzić w tym zakresie spójną, jednoznaczną politykę. Taki „PAKT” dla wzrostu wynagrodzeń powinien być stworzony zaraz. Powinna być uchwalona proponowana przez Solidarność ustawa o radzie Dialogu Społecznego, która będzie działała pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent winien być opiekunem, patronem Rady Dialogu Społecznego, który czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, jest fundamentem polskiego ustroju gospodarczego. Konieczne jest aby dialog przebiegał sprawnie, uczciwie i rzetelnie. Pieczę powinien sprawować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzę, że taka rada powstanie, wierzę w to, że w końcu fundusze europejskie w naszym kraju zaczną być dobrze wykorzystywane w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Trzeba zacząć prowadzić w naszym kraju propolską politykę gospodarczą. Szczególnie chronienia na Forum Europejskim naszego narodowego surowca energetycznego jakim jest węgiel. Według ekspertów mamy węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. Nie jest dziś w interesie Rzeczypospolitej realizacja UE polityki dekarbonizacji. Taka polityka będzie prowadziła do zamykania kopalń. Tym czasem właśnie węgiel gwarantuje nam suwerenność energetyczną. Nie możemy naszej polityki energetycznej opierać na gazie dopóki 2/3 pochodzi z Rosji na podstawie umowy zawartej przez obecny Rząd Platformy Obywatelskiej. Za gaz obecnie płacimy więcej niż Niemcy. Potrzebujemy mądrej polityki gospodarczej, finansowej, kreowania rynku pracy.
Na podstawie przemówienia kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy opracował:
                                                                Jan Mieńciuk
 Zdjęcia : Jan Mieńciuk.
 
Zdjęcia Jan Mieńciuk
Chorzów 2015-05-02

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz