środa, 5 listopada 2014

ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ


PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA 


W piątek - 24 października br. w Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum  w Chorzowie Batorym, Fundacja PRO-PRAWO DO ŻYCIA zorganizowała spotkanie pt. „Dzieci nadzieją świata? – czy demoralizacja to sposób na „lepsze” jutro?”
Prelegenci: Katarzyna Malcharczyk, Ksenia Leśniak i Mariusz Piotrowski obszernie omówili największe zagrożenie dla współczesnego człowieka i rodziny, którym jest ideologia Gender.


Słowo „demoralizacja” – znaczy – odrzucenie norm moralnych prowadzące do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów itp...”.  Nadmierna demokracja, wolność bez barier powoduje powstawanie struktur o charakterze totalitarnym. Wolność bez ograniczeń prowadzi  do ponownego zniewolenia, uzależnienia. Szeroko promowana w mediach ideologia Gender Mainstreaming ma na celu zrównanie pojęć płciowości mężczyzny i kobiety. Szczególnie groźne jest to, że zaczyna się uczyć już dzieci w przedszkolach. (Niedawno wydano „Wielką księgę siusiaków” i „Wielką księgę cipek”, które prowadzą do bezwzględnej demoralizacji dzieci i młodzieży).  Według ideologii Gender młody człowiek sam winien decydować kim chce być – kobietą, bądź mężczyzną. W mediach szczególnie usiłuje się zatrzeć wszelkie wartości etyczne, moralne, które zastępuje się stwierdzeniem: - tak uznaje większość”, więc należy przyjąć za normę, jako coś prawdziwego, dobrego. Jednocześnie promuje się tylko te opinie, wypowiedzi, które odpowiadają obecnym trendom w mediach. Tak więc Gender jest to ukryta demoralizacja. 

Omawiając temat rewolucji seksualnej Mariusz Piotrowski zwrócił uwagę, że ma ona bogatą przeszłość,  bowiem geneza rewolucji seksualnej wywodzi się od rewolucji francuskiej, która podniosła autonomię rozumu do rangi bogini dążącej do uwolnienia się od Bożych przykazań.  Rewolucja seksualna w imię wolności likwiduje wolność, prowadzi bowiem do uzależnień. Powszechna deklaracja praw człowieka mówi, że: „Kobiety i mężczyźni bez względu  na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia małżeństwa i rodziny”. 

W Polsce za wszelką cenę usiłuje się wprowadzić ideologię Gender, wolność seksualną. Człowiek zniewolony przez seksualność staje się podatnym na manipulacje, jest sterowalny. Często tworzy się tak tzw. nowomowy, które zmieniają znaczenie  dotychczasowych pojęć- prawo do aborcji jest prawem człowieka. Inaczej - człowiek stawia się na równi z Bogiem Jeżeli  ktoś obstaje przy tradycyjnych poglądach,  wartościach moralnych zostaje nazwany „homofobem” czyli człowiekiem, z którym już nie należy podejmować jakiejkolwiek dyskusji. Tymczasem dąży się nad ustanowienia prawa związków partnerskich tej samej płci z pełnym prawem, nadaniem takich samych przywilejów jakie przsługują związkom małżeńskim łącznie z adopcją dzieci.
Oficjalnie dyrektywy UE nie są wiążące dla prawa państwa polskiego. Niestety wywierane są  formy nacisku w postaci dotacji bądź ograniczenia zapomóg finansowych na działalność organizacji pozarządowych, które nie promują ideologii Gender.  W tym czasie w Polsce  przeprowadzane jest szereg szkoleń urzędników, m/in. pełnomocników rządu ds. równego traktowania. Indoktrynacja dzieci zaczyna się już w szkołach i przedszkolach. Przedszkola, które przyjmują narzucony przez UE program równościowy ideologii Gender otrzymują dość sowite dotacje na rozwój, modernizację przedszkola. Natomiast przedszkola, które nie zgadzają z promowaną ideologią zostają zmuszone do pokrywania wszystkich kosztów utrzymania z własnych środków.

 Smutne jest to, że dzieje się to w kraju, który uchodzi za najbardziej katolicki i maryjny wśród krajów  Europy. Niestety obecnie rządząca opcja czyni wszystko aby jak najszybciej zrównać z krajami UE. Jednak nie można oczekiwać czegoś innego skoro za wprowadzeniem w życie tej ideologii idą duże pieniądze. Dopóty, dopóki się Polacy nie zjednoczą w obronie wartości, godności życia będą nami rządzić obce, destrukcyjne  ideologie. 

Tylko pod znakiem krzyża i Maryi Polska będzie Polską.
Jan Mieńciuk 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza