niedziela, 2 grudnia 2018

ŻYCIE JEST TAKIE, JACY MY JESTEŚMYNiedziela, 2 grudnia 2018 r. Tradycyjnie rozpoczynam, dzień w Hospicjum. Tu zawsze o godz. 8 msza św. w świetlicy hospicyjnej sprawowana przez ks. dr Marcina Niesporka
 Ewangelia na pierwszą niedzielę adwentu mówi o czasach ostatecznych{ Łk 21, 25-28. 34-36} «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.. ».  Hospicjom jest szczególnym miejscem oczekiwania i spotkania z naszym zbawicielem. Tutaj na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem przygotowują lekarze, siostry, kapłan. Odkupienie i zbawienie Jezusa Chrystusa jest o wiele większe od naszych grzechów. Najważniejsze, aby być gotowym na tę jedyną chwilę, spotkanie z Naszym Zbawicielem.
Wieczór w Sztygarze VI Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej. Na początek w pojedynku poetyckim zaprezentowały swoje utwory Hanna Dikta oraz Genowefa Jakubowska Fiałkowska. To wyglądało jakby były dwa światy. Bardzo subtelne wiersze, delikatne naprzeciw agresywnym na pograniczu wulgaryzmu poezji Genowefy. W VI Turnieju Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej wzięło udział 23 osoby.
Wśród wyróżnionych  znalazły się m/in. Dorota Szaterss ,  Włodzimierz Szymczewski, których kultura słowa na najwyższym poziomie oraz Maciej Francki, Bogdan Łucki. Niestety dużo utworów miało wydźwięk agresywny, zwroty wulgarne. Pierwsze miejsce przyznano osobie, której wiersze zawierały najwięcej wulgaryzmów. Tłumaczą, że: takie jest życie. A może by tak odwrócić zdanie: - życie jest takie, jacy my jesteśmy.  Nasze wypowiadane słowo słowa mówię o nas, mówią, jacy jesteśmy.
Najpierw zawsze było słowo, potem następował czyn.  

Na początku było Słowo,
 A Słowo było u Boga,
 i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
/ J. 1-3/
                 S Ł O W O
Pan M. S. mówi,  że każde słowo celebruję
każde słowo dla mnie święte jest.
Obecnie jednak wartość słowa zdegenerowana
współczesny człowiek nie ceni słowa, nie liczy się z nim
                a Słowo było u Boga,
                i Bogiem było Słowo.
Zdegenerowana wartość słowa
zdegradowany szacunek do człowieka

Pan M.  mówi:
- szacunek do słowa przywiozłem z Wileńszczyzny.
Kraj mojego dzieciństwa- kraj wieszcza Adama.
Tak, polska mowa była traktowana z wielkim szacunkiem
(tylko wulgaryzmy zawsze po rosyjsku)
  a Słowo było u Boga,
      i Bogiem było Słowo.
Każde słowo trzeba z szacunkiem traktować
po słowie poznajemy wartość
najpierw zawsze jest Słowo

współczesny człowiek pomnożył wieloznaczność słów
każdą  myśl, zamiar wypowie z łatwością

dobre słowo tworzy zawsze dobro
promieniuje radością –symfonia Beethovena, Kilara
a Słowo było u Boga,
       i Bogiem było Słowo.

/ Wyróżniony w IX Ogólnopolskim Konkursie –„Siedem grzechów głównych”. Dąbrowa Górnicza 05-04-2017/

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza