środa, 14 listopada 2018

SENIOR W RODZINIE
14 listopada 2018 r. Na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego z całego kraju do Warszawy przyjechali seniorzy na konferencję pt. SENIOR W RODZINIE. W konferencji z Chorzowa wzięło dział dwadzieścia osób.
Po otwarciu konferencji, jako pierwsza referat wygłosiła dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówiła sytuację seniorów, rodzaje działań w zakresie usług i pomocy osobom starszym (szczegółowiej relacja w późniejszym terminie). Ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska omówił wieloraką pomoc osobom starszym- m/in. turnusy wypoczynku w sanatoria, zaangażowanie młodych wolontariuszy w opiece nad seniorami, zajęcia mające na celu aktywizacji społecznej osób starszych.
Dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie omówiła znaczenie i wartość seniora w rodzinie.
Bardzo aktualny temat  poruszył Hubert Worobiej, zastępca dyrektora Departament Ochrony Zbiorowych Interes ów Konsumentów UOKiK. Ostrzegł przed natarczywymi, często nachalnymi promocjami artykułów szczególnie osobom w starszym wieku. Wykorzystując ufność osób starszych „wciskają” często specyfiki po wysokich cenach nie mające żadnych wartości zdrowotnych.  2018-11-14 23:48:52

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz