wtorek, 13 października 2015

Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Organizatorów i Uczestników VIII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego.


                               PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                                                     Warszawa, 9 października 2015 roku

Organizatorzy i Uczestnicy

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego

„Jakość posługi-profesjonalizm” w Radomiu 

Szanowni Państwo!
Czcigodni Księża!
Wolontariuszom, duszpasterzom i współpracownikom polskich hospicjów przekazuję wyrazy głębokiego szacunku oraz wdzięczności za Państwa piękne dzieło. Dziękuję też Wolontariuszom Hospicjum  Królowej Apostołów  i władzom Wyższej Szkoły  Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka  w Radomiu za wkład w tę konferencję. Pozdrawiam wszystkich jej  uczestników.
Posługa wolontariuszy w hospicjach zasługuje na wielkie uznanie. Pokazują Państwo, jak czynić dobro bezinteresownie i przy tym profesjonalnie opiekować się chorym. Obdarzając przyjaźnią, obecnością i życzliwością wzmacniają Państwo poczucie godności swoich podopiecznych. Umieją Państwo w najbardziej chorych, dostrzec siłę życia i obdarzyć ich radością, uświadamiając im, że są ważnymi i potrzebnymi członkami naszej wspólnoty. Chorobę innych potrafią Państwo traktować jak coś, co Was też spotkało. Uważam to za prawdziwy dar.
Francuski myśliciel Blaise Pascal pisał, że  Jezus Chrystus, św. Paweł zachowują porządek miłości , a nie rozumu: chcieli bowiem ogrzać a nie nauczyć. Podkreślał tym  rolę miłosierdzia w chrześcijańskim przesłaniu. Państwo mają i wiedzę i ciepło, które tak potrzebne są Waszym podopiecznym oraz wszystkim ludziom.  To Państwo przywracają cierpiącym wiarę w człowieka i  nadzieje w miłość.
Cieszymy się wszyscy tym, że badania naukowe zmieniają świat i pozwalają  coraz lepiej chronić ludzkie życie  . Nic jednak nie zastąpi bliskości i obecności drugiego człowieka  w najtrudniejszych chwilach. Nic nie zastąpi rozmowy, czasu ofiarowanego bez zniecierpliwienia i ograniczeń. Państwa służba wyróżnia Was we współczesnym świecie. Odważna konfrontacja z odchodzeniem, wrażliwość – zwłaszcza młodych – na cierpienie  są dziś bezcenne. Czasy nie sprzyjają bowiem  altruizmowi i wrażliwości. W epoce sukcesu i konkurencyjności pokazują Państwo społeczna wartość poświęcenia.
Jestem pełen szacunku dla Państwa posługi. Życzę by spotkania i rozmowy podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego okazały się inspirujące i dały Państwu siłę do dalszego działania.
                                                                         /...../

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz