niedziela, 18 października 2015

BĘDĘ GŁOSOWAŁ NA MARIĘ NOWAK Lista 1 miejsce 5


Wielu zastanawia się, na kogo, głosować, kogo wybrać, aby godnie reprezentował naszą Ojczyznę, troszczył się o dobro, o godność obywateli?
Dobrego gospodarza poznaje się po tym jak rozpoczyna dzień. Dobry gospodarz rozpoczyna dzień od obrządku w swoim gospodarstwie (urodziłem w gospodarstwie wiejskim). Mój ojciec wstawał jeszcze przed świtem rozpoczynał dzień krótką modlitwą – „Chwała Ojcu...”.
Wspominając swoje dzieciństwo dziś wiem, o jakie wartości należy zbiegać, na kogo oddać swój głos.  Będę głosował na Marię Nowak, bo:

- dzień rozpoczyna modlitwą, a gdy może- Mszą Świętą,

- jest Damą Zakonu Bożogrobców, (do którego nie każdy bywa przyjęty)
- na pierwszym miejscu stawia wartości Ewangeliczne, Etyczne, moralne.
- zawsze promuje to, co dobre, wartościowe dla śląskich rodzin / artykuł w chorzowskim przeglądzie parafialnym SPOTKANIA Nr 9(12) wrzesień 2015/. 
Niejednokrotnie słyszę, czytam nawoływanie- nie mieszać Boga, Kościoła do polityki. Zadaję, więc pytanie- czy polityką nie jest troska, działanie, aby stworzyć warunki do godnego życia człowieka, mieszkania - godnej zapłaty za wykonaną dobrze pracę?  
W słusznie minionych czasach (komunizmu) przerabialiśmy już tę zasadę – Kościół, Bóg sobie, życie sobie. Broń Boże nie mieszać Kościoła do życia publicznego, nie mieszać do polityki. Najnowsza historia jednak potwierdziła, że tylko ci, którzy postawili Chrystusa na pierwsze miejsce - przeżyli życie godnie.
Często słyszę opinie, że Kościół tylko żąda a nic nie daje. Katolicy chodzą do kościoła, modlą się a żyją inaczej. Mówią to zwykle osoby, które wcale nie chodzą do kościoła, które uważają się za bardzo dobrych ludzi. Na jednym z portali FB przeczytałem: „ DOBRZY LUDZIE PÓJDĄ DO PIEKŁA, DO NIEBA PÓJDĄ ZBAWIENI” Najpierw uśmiałem się, ale po zastanowieniu się tej sentencji przyznałem rację. Ewangelia mówi wyraźnie: „ Do zbawienia Łaska Boża jest konieczna”. Chrystus zbawił Łotra nie za zasługi, ale, że do Jego się zwrócił. Więc przychodzę do kościoła nie dla tego, że jestem lepszy, ale że jestem słaby, nie mam żadnych zasług, jestem tylko grzesznikiem. Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...”. Przyszedł do celnika.  
Faryzeusze wydali wyrok na Chrystusa, bo był niewygodny, zagrażał ich pozycji, więc odbyli sąd w nocy. W naszej Ojczyźnie też pewnego razu odbył się sąd w nocy.
Prezydent Andrzej Duda na drugi dzień po ogłoszeniu wyników pojechał na Jasną Górę, aby podziękować, ale przede wszystkim prosić Opatrzność Bożą o opiekę nad naszą Ojczyzną. Tutaj zawsze przybywali królowie w chwilach trwogi, aby prosić o pomoc. Po zwycięstwie, aby dziękować.
Wierzę, że tylko zawierzenie Chrystusowi może uratować naszą Ojczyznę. Potrzeba wielu ludzi dobrej woli, którzy będą wiernie trwać przy Chrystusie, żyć zgodnie z Ewangelią, Dekalogiem.
Będę głosował na Marię Nowak – należy do tych osób, którzy Chrystusa i Ewangelię zawsze stawiają na pierwszym miejscu.
Zatroskana o śląską rodzinę, o Śląsk.
Jan Mieńciuk
Chorzów, sobota, 17 października 2015r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz