środa, 16 września 2015

Apel europejskich masonów o przyjmowanie imigrantów - z otrzymanej poczty e-mailZ obecnej tragedii ma nadejść odrodzenie odnowionej Europy.
Fragment apelu dwudziestu sześciu obediencji
masońskich Europy w sprawie uchodźców: „Obecna
tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia
europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie
oczekują działań zmierzających w tym kierunku.” Apel
europejskich masonów zamieściła na swoim blogu
mistrzyni loży żeńskiej Prometea w Warszawie.
Blog „Aszera”
Autorką blogu „Aszera” jest Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka, żona Adama
Odrowąż-Wysockiego redaktora naczelnego i wydawcy „Wolnomularza Polskiego”. Została
inicjowana do wolnomularstwa w 1993 w paryskiej żeńskiej loży „La Rose des Vents”
podporządkowanej „Grande Loge Feminine de France”, następnie członkini warszawskiej
loży żeńskiej Prometea, jedna z dwóch pierwszych kobiet w polskim wolnomularstwie
żeńskim podniesionych do stopnia Mistrza masońskiego.
Apel masonów Europy w sprawie uchodźców
2
12 Wrzesień 2015
Od jednego z braci Wielkiego Wschodu Polski, z loży Wolność Przywrócona, otrzymałam
polski przekład Apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie
uchodźców. Podpisała ją także i moja obediencja – Wielka Żeńska Loża Francji. Oto on”:
Europejskie obediencje wolnomularskie zostały zaalarmowane przez tragedię jaką
przeżywają migranci uciekający z krajów ogarniętych wojną i nękanych przez ubóstwo.
Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony
bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych
egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę, w której hasło „każdy dla siebie”
przeważa nad dobrem wspólnym.
Obediencje wolnomularskie przypominają, że poszanowanie praw człowieka i zasada
godności ludzkiej tworzą część podstaw konstrukcji Zjednoczonej Europy. To na podstawie
tych zasad zbudowana została solidarność między naszymi narodami. Duch ożywiający tą
solidarność jest jeszcze bardziej niezbędny w kontekście zmian, które mają obecnie wpływ na
wiele części świata.
Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz
szansą dla przyszłości Europy. Jeśli przypomnieć sobie historię kontynentu, który był
miejscem tak wielu migracji, obecne dramaty muszą zainspirować nowe podejście do tego
trudnego tematu.
W przeciwnym razie kontynent europejski będzie sceną podziałów i konfliktów, które mogą
doprowadzić do kolejnej katastrofy. Będzie to związane z zaostrzaniem się nacjonalizmów.
Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia.
Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.
Cała redakcja „Wolnomularza Polskiego” solidaryzuje się z Apelem.
Rząd Światowy Celem Masonerii
Adam Witold Wysocki, mąż autorki bloga „Aszera” (Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu
Polski) stwierdził w rozmowie, która odbyła się w redakcji krakowskiego „Czasu”:
„Jeżeli chodzi o realne wpływy wolnomularstwa to faktem jest. że Liga Narodów została
założona przez ludzi w większości należących do masonerii. Masoni uczestniczyli także przy
pracach związanych z powstaniem ONZ”. Uczestniczący w tej rozmowie redaktor Anatol
Arciuch dopowiada: „Jednak Liga Narodów. ONZ i Wspólnota Europejska to przykłady,
jak niewielka grupa ludzi może oddziaływać na losy świata…” – Wolnomularz Polski nr 5
Jak informuje dr. Stanisław Krajski (autor wielu publikacji na temat masonerii), masoneria
przygotowuje utworzenia światowego rządu o nazwie Federacja Świata, według masońskiego
planu, światowy rząd ma posiadać 5 stolic.
Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał (House of
People – Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów: House of Counsellers – Izba
Doradców) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się
składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez
Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i
światowa policja.
3
Więcej w artykule: Rząd światowy celem masonerii http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rzadswiatowy-
celem-masonerii-2014-05
Epoka przejściowa na świecie
12 listopada 2012 na blogu Aszera pojawił się post o planowanych zmianach w świecie
„Prometea to żeńska forma od Prometeusza, ma nieść Światło i Wolność dla Ludzkości.
Jestem piątą czcigodną mistrzynią Prometei. Za rok nastąpi kolejna zmiana warty –
mistrzynie loży wybiorą szóstą czcigodną mistrzynię, a wraz z nią, nowy korpus oficerów.
Jesteśmy w epoce przejściowej na świecie, i w masonerii także.”
Czym jest dla masonerii światło dowiesz się z artykułu:
30 pytań. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat masonerii
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/30-pytan-wszystko-co-powinienes-wiedziec-na-tematmasonerii-
2015-08
Papież Franciszek autorytetem dla Masonów
Po wczorajszym poście „Apel masonów Europy w sprawie uchodźców” na blogu Aszera
pojawił się dzisiaj kolejny post, tym razem powołujący się na autorytet papieża Franciszka
(członek argentyńskiego Rotary Club).
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bergoglio-czlonkiem-zydomasonskiego-rotary-club-2013-
09
‘Stanowisku masonów jakże blisko do Apelu papieża Franciszka o przyjęcie na naszym
kontynencie uchodźców w każdej parafii, sanktuarium, klasztorze.”
Źródło:
https://aszera.wordpress.com/
Rotary Club Polska
Masoneria wychodzi ze swoimi postulatami daleko poza loże masońskie, czego przykładem
jest Rotary Club, które finansuje zaszczepienia Polskich dzieci przeciw HPV. Organizacja
szczepi populacje dziewcząt w wieku 10-11 lat, kontrowersyjną szczepionkę otrzymało już
300 dziewczynek z gmin: Zamość, Sitno, Józefów i Krynice.
Rotary Club nie jest masonerią regularną, jest to organizacja, której członkowie nie kryją
swojej przynależności, a nawet są zobligowani do noszenie emblematu lub pierścienia klubu.
Nie wielu szeregowych członków organizacji należy do masonerii ale za to wszyscy jej
prezesi, co sprawia, że Rotary Club jest organizacją bardzo ściśle związaną z masonerią.
Więcej w artykule: Rotary Club finansuje szczepienia polskich dzieci
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rotary-club-finansuje-szczepienia-polskich-dzieci-2015-09
4
Masoneria narzędziem żydowskich bankierów
Masoneria kreuje swój wizerunek zewnętrzny (dla profanów) jako klub dyskusyjny o
niewielkim wpływie na wydarzenia polityczne. Jest to bardzo zakłamany obraz tego, czym
naprawdę jest ta organizacja, która drenuje mózgi i dusze tych, którzy uważają się za elitę
intelektualną.
W rzeczywistości zarówno masoneria, jak i jej młodsze siostry Rotary i Lion Club to
narzędzia w rękach żydowskich bankierów do budowy Rządu Światowego. Oświecona elita
żydowska odsłaniając starożytną wiedzę mistycyzmu żydowskiej kabały przyciągają do siebie
ludzi poszukujących wiedzy ezoterycznej.
Masoneria jest tępym narzędziem, które po utworzeniu Rządu Światowego przestanie być
potrzebna, a zachłyśnięci tajemną wiedzą masoni nigdy nie otrzymają tego o co tak bardzo
zabiegają. Poszukując fałszywego światła, kamienia filozoficznego i życia wiecznego w
alchemicznej wiedzy, odwracają się oni od jedynego Boga, który ustanowił na Syjonie
kamień obrazy i upadku (Iz 8, 14).
„… [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.” Apokalipsa 2.9
Drodzy masoni (zwracam się w szczególności do młodych adeptów Sztuki Królewskiej) i
poszukujący prawdy, przeczytajcie proszę choć raz Protokoły Mędrców Syjonu, bo pomimo
krążącej w obiegu opinii o ich fałszerstwie, jest to najdoskonalszy plan przejęcia władzy nad
światem, który pozwala jednocześnie pozostać jego autorom w cieniu.
Ponad 200 lat temu członkowie rodziny żydowskich bankierów Rothschild sporządzili plan,
który został spisany przez Salomona Mayer von Rothschilda, wybitnego członka
francuskiej masonerii. Plan jest tak doskonały, że do dziś zadziwia swoją wiedzą z dziedziny
ekonomi i lichwiarskiej bankowości oraz szokuje swoja precyzją w procesie infiltracji oraz
kontroli mas. Plan jak nietrudno zauważyć jest już w końcowej fazie realizacji, a masoneria
jako drabina do osiągnięcia celu przestaje już być potrzebna i czas najwyższy otworzyć Wam
oczy.
Protokół nr 15
„Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i
rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy
do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem
loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów…
Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd
masonerii, oraz ogłaszającego hasła i programy…
Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci, nie będzie się mógł domyśleć,
nawet same ofiary: wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór
wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować.
5
Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu przeciwko
zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm jednocześnie trzymamy naród nasz i
agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa”.
Michał KK
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/apel-europejskich-masonow-o-przyjmowanie-imigrantowz-
obecnej-tragedii-ma-nadejsc-odrodzenie-odnowionej-europy-2015-09

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza