czwartek, 25 grudnia 2014

55 LAT CHÓRU ŚWIĘTEGO FLORIANA

Założycielem Chorzowskiego Chóru Świętego Floriana był budowniczy kościoła i proboszcz parafii Świętego Floriana - ksiądz prałat Konrad Szweda. Wielkim jego pragnieniem było rozśpiewanie całej parafii. Chór (który do roku 1994 nosił nazwę “Chór Świętej Cecylii”) zaśpiewał po raz pierwszy 23 listopada 1959 roku podczas uroczystości poświęcenia kościelnego prezbiterium.
Trzeba przyznać, że spełniły się  pragnienia pierwszego proboszcza i budowniczego tutejszego kościoła - obecnie Sanktuarium Świętego Floriana.
W sobotę, 29 listopada z okazji 55 – lecia istnienia chór dał uroczysty koncert dla parafian  oraz przybyłych gości. Prowadzącym spotkanie był  Jan Maria Dyga -  wcześniej aktor-solista Operetki Śląskiej. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Honorowy Obywatel Chorzowa – Florian Lesik, z-ca prezydenta Wiesław Ciężkowski, sekretarz Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr -  Andrzej Wójcik, Prezes Okręgu Śl. Zw. Ch. i O. Genowefa Stachowiak.
Patronat honorowy objęli: Florian Lesik, prezydent Miasta Andrzej Kotala, ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk. Patronat medialny objęła redakcja czasopisma „Chorzowianin”
Bogaty dorobek ma nasz jubilat, między innymi:
Ø      1994r. przystąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Ø      1998r. uczestniczył w  Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Katowicach
Ø      1999r. pierwszy wyjazd za granicę,  występ w  austriackim Sanktuarium Maryjnym
w Mariazell  oraz w polskim  kościele św. Józefa na Kahlenbergu  pod Wiedniem
Ø      2002 - uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w partnerskim mieście Chorzowa w Ozd na Węgrzech
Ø      2009r. chór wystąpił z koncertem w kościele  Bożego Ciała w Jabłonkowie
w Czechach  oraz zaprzyjaźnił się z tamtejszym polskim parafialnym chórem.

To tylko niektóre ważniejsze wyjazdy jubilata. Dorobek chóru można by wyliczać  bardzo długo.
Z okazji półwiecza istnienia za wkład w rozwój kultury miasta  i regionu chór został uhonorowany medalem im. Kalidego. Od 23 lat chór prowadzi Pani Cecylia Knopp, jest jednocześnie dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, jest muzykiem - swobodnie operuje klawiaturą, fletem i wokalem. O chórze mówi „dla mnie dobry chór, to taki, który śpiewa czysto intonacyjnie, ma dobrą dykcje, wyrównane brzmienie w poszczególnych głosach
i panuje w nim dobra atmosfera. Takie kryteria spełnia Chór św. Floriana”.
Prezesami chóru kolejno byli: Józef Jonik, Jan Kokot, Stanisław Sopolski. Od 1998r do chwili obecnej tę zaszczytną funkcję pełni Józef Michalik (w chórze śpiewa basem).
Należy dodać, że wszystkie sukcesy chóru miały miejsce za dyrygentury Pani Cecylii, oraz prezesury Pana Józefa, którzy  robią to społecznie, z miłości do muzyki i parafii.
 Z okazji 55- lecia działalności  Śląski Związek Chórów i Orkiestr odznaczył jubilata Złotą Odznaką Honorową.
Śląski Zw. Ch. i O. zasłużonym chórzystom wręczył odznaczenia, które otrzymali:
Ø      stopnia srebrnego: Gabriela Fąfara, Marianna Urbanek, Franciszek Klyta
Ø      stopnia złotego: Joanna Richter, Cecylia Żechowska, Józef Hajduk
Ø      stopnia złotego z laurem: Agnieszka Korzuch, Bronisława Runge, Krystyna i Piotr Wolni.


tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz