czwartek, 21 grudnia 2017

ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁNiewiasta Pokorna z Nazaret
Uwierzyła Słowu
Rzekła
Niechaj się stanieSŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁOWydarzenie wielkie
Gwiazda na niebie
Niezwykłej jasności
Na ziemi Dziecię
Tajemnica Bożej Miłości               

BOŻE NARODZENIE

W owym czasie
Naród zajęty
Robieniem rachunku
Posiadanych majątków
Osiągnięć, zdobyczy.

Naród kroczący w ciemnościach
Zbawiciela wyglądał od wieków
Prorok rzekł:
SYN BĘDZIE WAM DANY.

Naród upokorzony
Naród zniewolony
Na Zbawiciela czekał
Czekał na chwilę
                            gdy
W dźwięku trąb
W Świetle błyskawic
Zasiądzie Król
Na Tronie Dawida
Na Jego barkach spocznie władza.

W owym czasie
Wśród nocnej ciszy
Na górskiej polanie
Trzody się pasły
Anioł Pański  pasterzom
Zwiastował radość wielką
Pan obnażył już Swe Ramię Święte
Na oczach wszystkich narodów.

W mieście Dawida
Narodził się Zbawiciel
Zastępy niebieskie śpiewały
Chwała Bogu na wysokościach
Pokój ziemi całej.

Pasterze biegli do stajenki
Lud biedny i ubogi
Z którym nikt
Na świecie się nie liczy.To niezwykłe, Jezus nie objawił się ludziom kultury, nauki, biznesu, mającym znaczenie na arenie politycznej. Objawił się ludziom najbardziej prostym z prostych, którzy ani czytać ani pisać nie umieli.   Nikt z nimi się nie liczył.  Po znakach czasu rozpoznali mędrcy. Niezwykła tajemnica. Nad tą tajemnicą nikt się nie zastanawia. Jest niewygodna. Uważamy się za ludzi wykształconych, posiadających wiedzę.
 Przywłaszczyliśmy sobie prawo do oceniania, osądzania innych. Na wszystko mamy gotowe  wytłumaczenie. Tymczasem Bóg narodził się w ubogiej stajence. Mógł wybrać pałace, wygodne łoże. Wybrał ubogą stajenkę, siano w żłobie.
Gdyby Jezus Narodził w jakimś zamożnym domu zapewne właściciel zadbałby o to aby jak największy temu nadać rozgłos. Jak największe korzyści osiągnąć. Swój dom w sanktuarium zamienił. Zatroszczył by się o przyznanie dla całej rodziny królewskich zaszczytów. Pasterze po przyjściu do stajenki opowiedzieli co im zostało objawione. Zaraz po zobaczeniu dzieciątka pobiegli z powrotem do pasących   się trzód.
Potem wiele razy przychodzili do stajenki, przynosili mleko dla dziecięcia. Przynosili z potrzeby serca. Jedyną zapłatą dla tych ludzi była wdzięczność Matki       i radosny szczebiot niemowlęcia, Jezusa. Dla nich to wystarczyło. Cieszyli się, że mogą w czymś pomóc. Nie mieściły się w ich rozumach słowa usłyszane od anioła „BÓG SIĘ NARODZIŁ”. Widzieli przecież zwyczajne niemowlę i zwyczajną matkę, rodzinę dla której nie było miejsca w żadnym domu.
Pasterze, ludzie gór zawsze śpieszą z pomocą potrzebującym.  Zapewne dlatego nasz papież- Święty Jan Paweł  tak bardzo ukochał góry i górali. Naród to dumny ale prawy i pokorny. Przecież papież też był góralem. Czyż Wadowice nie są jedną z piękniejszych miejscowości górskich?
Chwała Bogu na wysokości
Pokój ludziom dobrej woli!
   MÓJ BÓG

Mógł wybrać pałace
Wygodne łoże
Wybrał ubogą stajenkę
Siano w żłobie
BOŻY SYN

Przybiegli pasterze
Dzbany pełne mleka
Przyszli mędrcy
Dary przynieśli
Złoto, kadzidło, mirrę

MÓJ BÓG
Objawił się pasterzom
Po znakach czasu
Rozpoznali mędrcy

DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK
Tajemnica Miłości

(Łuk.2,1-14: Ks.Iz.63,11-17)
           
  

  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Ja Pan
Twój Bóg
Stworzyciel Świata
Stałem się jak dziecko
Pozwoliłem aby moje stworzenie
Opiekowało się mną
Uniżyłem się do niemowlęcia
We wszystkim zależne
Od swojej Matki
Od ludzi
Dziecko jest ufne, ufa Ojcu
Ty bądź jak dziecko
Ufaj Mojemu Słowu
Bez reszty.
Tylko Dziecko jest zdolne
Do czystej, bezinteresownej miłości
Matka kocha swoje dzieci
Powierzam ciebie Matce Mojej.

BÓG  SIĘ  RODZI
Oto wielki czas radości. W Betlejem Judzkim, w ubogiej stajence narodziło się Boże Dziecię. Tę radosną wieść Anioł Boży górskim szczytom ogłosił i... pasterzom, którzy dniem i nocą czuwają, strzegą stada. nie mają czasu na książek czytanie. Czuwają, gotowi na każde wezwanie.
 Anioł nie przyjdzie do miasta. Ludzie są  zajęci robieniem rachunku posiadanych majątków, osiągnięć. Wieczorami bardzo zmęczeni. Nie lubią gdy im się przeszkadza, drzwi na klucz zamknięte mają. Dwudziesty pierwszy wiek.

CZŁOWIEK  TRZECIEGO TYSIĄCLECIA
PRAGNIE TYLKO JEDNEGO
MIŁOŚCIRADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD DZIECIĘCIA JEZUS!

NIECH NASZE SERCA BĘDĄ ZAWSZE OTWARTE

NA KAŻDE WEZWANIE
NA BOŻE WOŁANIE!!!

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
2018 ROKU MIŁOSIERDZIA

 Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza