piątek, 14 lipca 2017

UROCZYSTY POGRZEB Ś.P. MATYLDY KUPNY


Jezu, Jezu do mnie przyjdź,
Ach, do serca mego wnijdź!
Przyjacielu czystych dusz,
Niech się z Tobą złączę już!
(Pieśń eucharystyczna)

W czwartek 6 lipca 2017 r. odeszła do Pana ś.p. Matylda Kupny, mama arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 8 lipca w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie – Batorym. Mszy świętej żałobnej przewodniczył syn zmarłej – Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny. Eucharystię celebrowali także Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz oraz ekscelencje: abp Wacław Depo z archidiecezji częstochowskiej, abp. Ignacy Dec z diecezja świdnickiej, abp Edward Janiak  z diecezji Kaliskiej oraz abp Paweł Stobrawa z Opola, abp Marek Mendyk z Legnicy, bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, bp Marek Szkudło, bp Adam Wodarczyk z Katowic. Listy kondolencyjne wysłali abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, bp Zbigniew Kiernikowski – ordynariusz Diecezji Legnickiej oraz Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – bp Artur Giziński. Bp Marek Szkudło odczytał list Metropolity Katowickiego abpa Wiktora Skworca, który będzie sprawował Mszę Świętą trzydziestodniową w intencji zmarłej Matyldy Kupny, w piątek 4 sierpnia 2017 r., o godz. 7.00.
Na uroczystości pogrzebowe przybyło 85 kapłanów, zarówno z archidiecezji Wrocławskiej jak i archidiecezji katowickiej, liczne grono sióstr zakonnych z wielu zgromadzeń. Rycerze Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie towarzyszyli w bólu i modlitwie z ks. abp Józefem, który (od 2009 r.), który jest członkiem Zakonu Bożego Grobu w randze Komandora z Gwiazdą. Przybyły delegacje władz miasta Wrocławia.
Ś. p. Matylda za życia wszystko postawiła na Chrystusa i wiernie trwała w Jego nauczaniu, Miłości swojego Mistrza. Nieustannie się modliła za swoich dzieci, za rodzinę. Nie zrażała się żadnymi trudnościami. Ale po trudnościach przychodziły chwile radości – prymicje kapłańskie syna Józefa, biskupie (4 lutego 2006 r.) oraz nominacja na Metropolitę Wrocławskiego.
Ś.p. Matylda Kupny karmiła się Chlebem Eucharystycznym. Podczas homilii wygłoszonej do zgromadzonych w świątyni biskupów, księży i wiernych ks. Piotr Machoń – Dziekan dekanatu Chorzów – Batory przypomniał, że  ś. p. Matylda miała 87 lat, umierając modliła się słowami pieśni: „-Jezu, Jezu do mnie przyjdź...”. Jezus przyszedł. Przybył Syn z gronem biskupów, kapłanów, rzeszą wiernych.
Na zakończenie Mszy św. Ks. abp Józef dziękując zgromadzonym w świątyni, rodzinie, wiernym, delegacjom z wiązankami kwiatów powiedział, że mama odchodziła z tego świata w Łasce Zmartwychwstania. Powtarzała teksty Mszy św. „...Święty, Święty...”.  Tuż przed śmiercią  Syn, abp Józef udzielił rozgrzeszenia.
W piękne, słoneczne południe liczne grono biskupów, rzesza kapłanów, siostry zakonne, poczty sztandarowe,wierni towarzyszyli w ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku
ś. p. Matyldzie.


Tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz