wtorek, 28 marca 2023

Nim nadejdzie Wielki Dzień

 A koguty już czekają na

Wielki Dzień

Kurki jajka składają

Na święcone na kraszone

Na radosne Zmartwychwstanie

Przy ołtarzu krzyż zasłonięty szkarłatem

W Ogrójcu Jezus o kamień oparty

Ojcze Twoja Wola niechaj się stanie

Do dna wypiję kielich za świata zbawienie

……

Tak się działo przed wiekami

Wciąż na nowo się to staje 

Chrystus w Ogrójcu cierpi

Człowiek zniewolony
własnymi żądzami

28.03.2023 13:49

 

poniedziałek, 13 marca 2023

Przed Tobą Panie

 


Każdy dzień- Twoja Łaska

Nowe troski nadzieje nowe

Trwać przy Tobie Panie

 

W tajemnicy Twego krzyża

Zanurzyć serce poranione

Który Jesteś Miłosierdziem

 

Bliskie jest  Królestwo Boże

Serce otwieram przed Tobą Panie

Przemieniaj Swoją Miłością.

Jan Mieńciuk

Kościół Św. Jadwiga 13.03.2023 07:45

niedziela, 12 marca 2023

MODLITWA

 


Matko Boża

Niewolnikiem Twoim jestem

Tak jak przed  laty

Tobie powierzam moje teraz

Moją zgodę na wszystko co się stanie

Ponawiam moje oddanie

Pomóż Maryjo Matko Jedyna

Niech moją radością będzie

Pełnić wolę Twego Syna>

Jan Mieńciuk

Niedziela, 12 marca 2023 06:15

Oto czas

 
Nadszedł czas

Wielkiej próby

Dla ludzi na tym padole

Bies się biesi

Wszystko co święte opluwa

Tylko święci trwają w pokoju

Oni wiedzą

To wszystko stać się musi

Chwała Pana się objawi

Owce od kozłów

Prawdę od kłamstwa oddzieli

Jan Mieńciuk

11.03.2023 15:15

środa, 8 marca 2023

WERNISAŻ FOTOGRAFII

                                                                                     


                                                                                      „...Fotograf prezentuje swoją interpretację tego,

co ogląda przez wizjer aparatu...”

- Marek Śliwiński.  

 

Wernisaż fotografii

Komisji Fotografii Krajoznawczej

POPLENEROWE REMINISCENCJE 2022

W piątek 3 marca 2023 r. w galerii Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbyła się wystawa fotografii krajoznawczej członków KFK przy PTTK  w Chorzowie oraz Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu.  Otwarcia wystawy dokonała Kierownik Aleksandra Krzyżanowska, fotografów i gości  powitał Prezes KFK Mirosław Majewski oraz odczytał  osoby, które zmieścili swoje zdjęcia na wystawie.

Ogółem wzięło 20 wystawców, którzy wystawili w sumie około 40 fotografii, które zostały wykonane podczas plenerów fotograficznych w ubiegłym roku przez członków komisji i miłośników fotografii.

Obecnie każdy może robić bez trudu dowolne zdjęcia używając różnych aparatów, smartfonów. Technika bowiem daje dużą możliwość modyfikacji obrazu. Celem fotografa jest pokazanie szczegółów obok których często przechodzimy nie zwracając większej uwagi ale nie zniekształcić obrazu. Prawdziwe piękno jest ukryte w detalach- odpowiednim kadrowaniu, naświetleniu. Liczne grono wystawców, fotografów i gości zgromadziło się tego, pięknego piątkowego wieczoru w galerii MDK Batory.

 

Jan Mieńciuk

poniedziałek, 6 marca 2023

SŁUGA

 


Sługa Jahwe przyjdzie w cichości

Nie podniesie głosu

Aż wolę Ojca wypełni

 

Sługa Jahwe - Jezus Chrystus

Mesjasz -Król Wszechświata

Syn Jednorodzony, Zbawiciel

 

Jedyny nasz pośrednik

U Boga Ojca.  W Jego Imię

Zbawienie się stanie

 

Człowiek III Tysiąclecia

Nie pozwoli nazwać siebie sługą

Nie będzie służył

 

Sługa Pana

Zawsze trwa przed Jego Tronem

Który Jest wysłucha

 

Jezus Chrystus- jedyny pośrednik

U Boga Ojca - jedynie

Człowiek ma zbawienie

 

Człowiek współczesny

Nie przyzna się do grzechu

Nie zobaczy winy w sobie

 

To jest mój Syn Umiłowany

Usłyszał w wodach Jordanu

Spełniło się proroctwo Izajasza

 

Umiłowany Sługa Jahwe

Złoży  Bogu Ofiarę

Za nasze grzechy

 

Przyjmuje cierpienia człowieka

Na siebie –jego małość, jego winy

Z  Drzewem Krzyża idzie na Golgotę

 

Pierwszy  Tydzień Wielkiego Postu

Oddajmy się Jezusowi Chrystusowi

Jedynemu Słudze Jahwe

 

Idziemy  za Chrystusem

On pierwszy umiłował nas

życie poświęcił

 

Trzecie Tysiąclecie

Sługa Jahwe – Jezus Chrysatus

Nasze ocalenie

 

 Na podstawie kazania pasyjnego księdza Michała dnia niedziela, 1 marca 2020r.

Jan Mieńciuk

piątek, 3 marca 2023

ROZWAŻANIA – Piątek I tygodnia Wielkiego Postu

 

Chrystus nie liczy

Twoich zasług

Czyta głębię serca

………

Nic nie uratuje

Póki JA króluje

………

Chrystus samotny w Ogrójcu

Cierpi się zawsze samotnie

Krwawy pot na czole

Nasze zasługi, dobre maniery

…..

Swoją samotność zjednoczyłeś

Z Wolą Swojego Ojca

Człowiek jak zawsze

Obwinia drugiego człowieka

…..

Prościej mówić o krzyżu

Inaczej jest dzień każdy

Iść z Jego ciężarem

…….

Droga krzyżowa prowadzi

Na Górę Zwycięstwa

…….

Z wysokości krzyża

Wszystko widzi się inaczej.