sobota, 15 października 2016

FOTOWERNISAŻ ADRIANA ŚLĄZOKA


W  piątek, 14 października w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – POKOLENIE
odbył się wernisaż fotografii Adriana Ślązoka  „Bliżej przyrody”.
Fotografią profesjonalną  zajmuje się od 2001 r.,wykonuje zdjęcia dla wielu redakcji, instytucji.
Od samego początku swojej działalności współpracuje z  „Chorzowianinem”. Szczególnie pasjonuje się  wykonywaniem zdjęć przyrodniczych. Aby zrobić ciekawe przyrodnicze zdjęcie niejednokrotnie poświęca wiele godzin na czuwaniu w ukryciu - czasem przemyślnie zamaskowany. Na niniejszej  wystawie  zostały zaprezentowane zdjęcia powstałe w okresie 6. lat podczas wypraw fotograficznych po Polsce.

Ciekawostką jest, że niedaleko Chorzowa znajdują  się tereny poprzemysłowe -  ŻABIE DOŁY. Mimo, że to prawie środek aglomeracji przemysłowej, to właśnie  tu można zaobserwować wiele ciekawych gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków. Autor,ze zdjęć z tego właśnie uroczyska, zrobił niezwykle piękną  prezentację multimedialną.


Więcej o autorze fotografii:
http://www.foto.chorzow.pl/

                                                                                                       Jan Mieńciuk

wtorek, 4 października 2016

IV MIECHOWSKIE DNI JEROZOLIMY

Związek Górnośląski –Koło Królewska Huta w niedzielę 18 września zorganizowało wyjazd na uroczystość IV - Miechowskie Dni Jerozolimy, które od 2010 roku są organizowane, co dwa lata przez Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Komisariat Ziemi Świętej Zakonu Franciszkanów, Parafię Grobu  Bożego w Miechowie, Miasto i Powiat Miechowski.
Na początku XII wieku Jaksa z Miechowa (ur. w 1120 roku, zm. ok. 1176 r.– możnowładca małopolski, krzyżowiec i fundator klasztoru Bożogrobców w Miechowie brał udział  w wyprawie krzyżowej, który sprowadził z Jerozolimy do Polski, do Miechowa kanoników Zakonu Stróżów Grobu Bożego.  Następnie, Książe śląski Władysław Opolski w 1257 roku wieś Chorzów / obecnie Chorzów Stary/ i część Bytomia przekazał Bożogrobcom z Miechowa. Kanonicy Zakonu Bożogrobców po przybyciu do Chorzowa wybudowali pierwszy kościół, a obok kościoła szkołę, wybudowali pierwszy szpital na Śląsku „Świętego Ducha”, który w owym czasie musiał znajdować się poza wsią. Obecnie jest na terenie Bytomia. Zakon Bożogrobców wniósł duży wkład w rozwój Chorzowa a także ziemi śląskiej. Chorzów- miasto Górnego Śląska. Związki z Bożogrobcami są ciągle żywe. W Chorzowie Starym jest ulica Bożogrobców, krzyż Bożogrobców w chorzowskim herbie. Obecnie celem eksponowania średniowiecznej tradycji związanej z Bożogrobcami było powstanie w 2007 roku Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego o nazwie Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców. Celem stowarzyszenia jest m.in.: propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie, w szczególności Śląska z uwzględnieniem miasta Chorzowa i związanego z nim Zakonu Bożogrobców.

Tradycyjnie Rycerze, Kawalerowie i Damy Zakonu Bożego Grobu oraz księża przeszli w uroczystej procesji z Przenajświętszym Sakramentem ulicami miasta i miechowskiego rynku modląc się o pokój i błogosławieństwo dla świata i miasta. Przed mszą św. Wicepremier Piotr Gliński odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do przybyłych na uroczystość. W przesłanych pozdrowieniach zwrócił szczególną uwagę na wkład Bożogrobców w krzewieniu wiary i obronie wartości chrześcijańskich. Koncelebrze Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup kielecki Jan Piotrowski. Homilię skierowaną do Kawalerów, Dam, parlamentarzystów i gości wygłosił O. prof. Narcyz Klimas OFM- archiwistą Archiwum Historycznego Kustodii Ziemi Świętej w Rzymie. Przypomniał, że moralnym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dążyć do prawdy, służyć prawdzie. „-Wielką rzeczą jest być wiernym w małych rzeczach..”. Tylko człowiek wrażliwy i pokorny może być wierny w małych rzeczach.  W średniowieczu powstało wiele zakonów w tym Zakon Rycerski Bożego Grobu. Tymczasem o średniowieczu często się mówi, że to wiek ciemnoty... Tak samo i w obecnych czasach Kawalerowie i Damy Zakonu Bożego Grobu – to żołnierze Chrystusa.
Po nabożeństwie w ogrodach parafialnych podczas pikniku - wystąpiła Magda Anioł z Chorzowa, zespół CHMIELNIKERS – dziewczęta w strojach średniowiecza zaprezentowały utwory nawiązujące do tej epoki. Rycerze Chorzowskiego Bractwa Bożogrobców zaprezentowali fechtunek oraz walki w pełnej zbroi rycerskiej.Tekst i zdjęcia
 Jan Mieńciuk