środa, 9 listopada 2016

FOTOWERNISAŻ "W POLSCE I NIE TYLKO".


Fotograf, wędrując z aparatem,  stara się utrwalić w kadrze jedną chwilę, obiekt wyróżniający
się w szczególny sposób, wyzwala emocje. Bywają to miejsca, wydarzenia, ludzie, obok
których człowiek często przechodzi nie zwracając większej, albo wcale, uwagi.

Fotograf stara się pokazać, to co jest często niezauważalne - czasem dopiero po utrwaleniu
w kadrze aparatu - pejzaż, architektura, folklor, ludzie.
Przy PTTK  w Chorzowie, już od 30 lat, prężnie działa Komisja Fotografii Krajoznawczej.
Kilka razy w roku organizowane są wyprawy - fotoplenery, w których pod opieką
instruktorów KFK bierze  udział zawsze minimum kilkunastu młodych adeptów fotografii
–uczniów  chorzowskich gimnazjów.  Na spotkaniach  K F K autorzy prezentują
najciekawsze zdjęcia, omawiając ich zalety lub braki. Najciekawsze zdjęcia zostają
zaprezentowane na dorocznej wystawie w Galerii Miejskiego Domu Kultury Batory.
Na początku w MDK  swoje zdjęcia prezentowało tylko kilku fotografów - musieli bardzo
się natrudzić, aby wypełnić  przestrzeń. Z każdym rokiem wystawców przybywało, rozszerzał
się  też zakres tematyczny prezentowanych zdjęć.

We wtorek,  25 października odbyła się kolejna doroczna wystawa  pt. „ W Polsce i nie
tylko”. Na wystawie swoje zdjęcia - roczny dorobek - zaprezentowało 17. autorów.
Tym razem obszerne pomieszczenie okazało się za małe, a organizatorzy wystawy musieli
sporo  się natrudzić przy wyborze fotogramów i zawieszaniu zdjęć gęsto obok siebie.
Otwarcia wystawy dokonała Aleksandra Krzyżanowska Kierownik programu: Laboratorium Integracji Społecznej. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów Waldemar Kołodziej, z dużym uznaniem wypowiedział się o zaprezentowanej wystawie. Wernisaż zaszczyciła delegacja Centrum Fotografii Krajoznawczej przy PTTK w Łodzi, w składzie: Anna Panek i Bernard Gaffke.  Przybyło wyjątkowo dużo gości. Prezes KFK Mirosław Majewski wyczytał autorów wystawy – „przywołał do tablicy”.
Równolegle z wystawą, Wiceprezes KFK, instruktor Adam Pucia zaprezentował historię rozwoju fotografii. Można było zobaczyć kopie zachowanych pierwszych fotografii – dagerotypów, a także wykonaną przez Adama, na podstawie archiwalnych wzorców, replikę 
CAMERA OBSCURA – pierwowzór aparatu fotograficznego.
Ekspozycję  można oglądać do 14 listopada 2016r.


tekst: Jan Mieńciuk
zdjęcia: Krzysztof Wieczorek
Piotr Kopicki
Czesław Polański

piątek, 4 listopada 2016

S T R Z Y G AStrzyga według widzenia Zdzisława Pękalskiego - bieszczadzkiego artysty malarza

Podania ludowe mówią, że kiedyś istniały demony w postaci kobiecej. Strzygi rodziły się jako dzieci z dwoma rzędami zębów albo innymi nieprawidłowościami. Strzygi wysysały energię ze swojej ofiary. Na ogół były wśród społeczności niezauważalne, niejednokrotnie wyglądały na bardzo porządne osoby. Podania mówią, że to było w średniowieczu.  A teraz, w obecnych czasach?... Nic nie mówi się o nich, znikły? W mediach unika się mówienia o zniewoleniu duchem zła, opętaniu.  Tymczasem szatan przebiegle przyjmuje postać bardzo szacownych osób, niejednokrotnie bardzo pobożnych, co często „biegają” do kościoła- modlą się przed Pietą, gdy w kościele dużo ludzi. Nikt przecież nie widzi ich nieuporządkowanego życia, które zaprzecza  wszelkim normom DEKOLOGU. Szatana też nikt nie widzi.
Strzyga bardzo pobożnie się modli.
Strzyga mieszka pośród ludzi. Tam gdzie przejdzie- wszystko się burzy.     
tekst i zdjęcie
Jan Mieńciuk