wtorek, 17 października 2017

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO


IDŹCIE I GŁOŚCIE w POSŁUDZE HOSPICYJNEJ

Od 6 do 8 października 2017 r. Hospicjum Królowej Apostołów  w Radomiu zorganizowało X Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego. Hasło „Idźcie i głoście w posłudze hospicyjnej”.
Na konferencję przybyli lekarze, pielęgniarki, wolontariusze z całej Polski- ponad dwieście osób, w tym trzy osoby z Hospicjum w Chorzowie.
Patronat honorowy objął  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W liście skierowanym do uczestników konferencji wraził wdzięczność za troskliwą opiekę, wywoływanie  uśmiechu na twarzy chorego.  
W Kaplicy Świętej Rodziny ks. dr Jacek Kucharski wygłosił inauguracyjną konferencję
p.t. „Wiara w Jezusa Chrystusa nie będąca teorią lecz życiem. Zadania Kościoła według ostatniego nakazu Jezusa do uczniów”.
Po konferencji i  nabożeństwie pokutnym ordynariusz radomski, ks. bp Henryk Tomasik przewodniczył koncelebrze mszy św. w intencji uczestników konferencji i hospicyjnych wolontariuszy. W słowach homilii skierowanej do zgromadzonych  lekarzy, pielęgniarzy, wolontariuszy przypomniał, że Bogu  należy się sprawiedliwość. To człowiek niejednokrotnie zajmuje różną postawę. Jednakże, mimo naszej niewierności Bóg jest zawsze wierny danemu Słowu, przymierzu i miłości do człowieka. Wszystkim pochylającym się nad chorymi, samotnymi należy się wdzięczność – to jest znak miłości samarytańskiej – powiedział.
W sobotę,  w auli Wyższej Szkoły Biznesu im. bpa J. Chrapka, o godz. 7.15 została  odprawiona msza św. w intencji podopiecznych hospicjów.
Głównym tematem konferencji:  otwarcie duchowe na chorego, pomoc  choremu w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, etyka czci dla życia w hospicjum.  Prelegenci ogółem wygłosili 29 konferencji.  Z pośród wielu ważnych tematów wygłoszonych przez obecnych referentów  ks. dr Grzegorz Godowa szczegółowo omówił temat: opieka nad nieuleczalnie chorym dzieckiem, rozmowy z dzieckiem o poczuciu cierpienia, choroby, śmierci .
Bardzo ważny temat, o tzw.  „starości” omówił prof. Krzysztof Bielecki.  Zwrócił uwagę,
że nasza obecna – europejska – cywilizacja nastawiona jest przede wszystkim na młodość. Starzejący się  ludzie nie znajdują zrozumienia. Tymczasem wiek podeszły, tzw. starość
ma wiele pozytywnych stron.
Szczególnym punktem sobotniego programu był wieczorny koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpiła wraz z Marcinem Majerczykiem  prezentując recital pt. „W poszukiwaniu PRAWDY”. Głos Antoniny wzruszał wielu obecnych. Wspaniałe, niezapomniane  przeżycie duchowe.
O owocach uczynków miłosierdzia w posłudze hospicyjnej opowiedział  ks. prof. Waldemar Chrostowski. Rozróżniamy wprawdzie uczynki miłosierdzia, dla ciała i dla ducha,
ale wolontariusz posługując choremu nie próbuje rozgraniczać - czy to co robi jest dla ciała albo ducha. Posługa ta bowiem ma charakter głęboko duchowy.
  O tym, jak często nam służą opieką i pomocą w naszym życiu  aniołowie, na podstawie doświadczeń opowiedział dr Robert Witaszek.  Wielu słuchaczy przyznało, że również odczuwało obecność „opiekunów duchowych” w swoim życiu. 
Na zakończenie konferencji, w auli WSB  pod przewodnictwem ks. dr Waldemara Pawlika SAC, została odprawiona msza św. dziękczynna. W homilii kapłan przypomniał,
że największym umocnieniem dla posługi jest Chrystus uobecniony na ołtarzu. W sposób szczególny przychodzi wszystkim z pomocą Maryja. Czas, który przeżywamy podczas konferencji jest czasem szczególnego nawiedzenia Maryi - Matki Bożej Różańcowej.
Nie ma takich spraw, problemów, których nie można rozwiązać przez modlitwę różańcową
i zawierzenie sercu Maryi.

Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz