poniedziałek, 10 kwietnia 2017

KOŁO „KRÓLEWSKA HUTA”


Wydrukowane w  GÓRNOŚLĄZAK , MARZEC  nr3 (22) 2017
W domu parafialnym parafii św. Jadwigi, 9 listopada 1989 r. zostało powołane do istnienia, jako drugie w Chorzowie, Koło „Królewska Huta”  Związku  Górnośląskiego / pierwsze koło powstało w Chorzowie Batorym „Wielkie Hajduki”/, inicjatorami byli ks. Henryk Markwica 
i ks. Franciszek Gębała. Na początku swojej działalności Koło liczyło prawie 100 osób,                 z czasem powstawały kolejne koła, liczba członków malała, ponieważ członkowie przenosili się do kół w swoich dzielnicach. Niestety, ilość członków,  z uwagi na wiek i stan zdrowia szybko zmniejszyła się, co było powodem zawieszenia działalności   Koła.


2 lutego 2014 r. z inicjatywy Jana Michalika Koło „Królewska Huta” wznowiło swoją działalność, prezesem został Tomasz Piecuch, a następnie od 9 listopada 2015 r. na stanowisko prezesa został wybrany Marek Otte.
 
Obecnie Koło liczy dwudziestu członków plus jeden wspierający - ks. Grzegorz Kotyczka, proboszcz parafii Ducha Świętego. Ksiądz Kotyczka otacza nas opieką duchową. Każdy rok działalności Koła rozpoczynamy uroczystą Eucharystią w intencji członków Koła Związku  Górnośląskiego, naszej Ojczyzny, której cząstką jest właśnie Śląsk. Szczególnie powierzamy się opiece świętego Jana Pawła II, którego relikwie  są w parafii Ducha Świętego.

Zgodnie z deklaracją, zasadniczym celem Związku Górnośląskiego, jak i naszego Koła,
jest podtrzymywanie świadomości mieszkańców regionu śląskiego. Jesteśmy gospodarzami swojej „Małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za środowisko i miejsce, w  którym żyjemy. Powoduje nami troska o pokoleniową  integrację mieszkańców naszego miasta oraz troska
o zachowanie tradycji górnośląskich.

W celu poszerzenia wiedzy o Górnym Śląsku oraz zainteresowania, szczególnie mieszkańców  naszego miasta, Koło inicjuje  spotkania z ludźmi, którzy  w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju świadomości, że Śląsk jest ściśle złączony z Polską.

W grudniu 2015 r. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z  Czesławem Ryszką - śląskim senatorem RP, dziennikarzem, poetą i pisarzem. Tematem spotkania  była postać Prymasa Kardynała Augusta Hlonda. W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Chorzowa,
w tym młodzież ze szkół gimnazjalnych i licealnych.

Koło Królewska Huta  czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Zw. Górnośląskiego – m. in. w okresie Bożego Narodzenia kolędowanie w bazylice w Panewnikach, Śląskie Gody w chorzowskim skansenie,  wspólne pielgrzymki do Piekar Śląskich i na Górę Św. Anny. 

W 2016 r. zostało zorganizowanych kilka spotkań otwartych.
W lutym przeprowadziliśmy dla młodzieży konkurs o życiu i śmierci Sługi Bożego Jana Machy, którego proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym został zakończony, a dokumenty zostały przesłane do Stolicy Apostolskiej.  Jeszcze zimą udało się zorganizować wyjazd w Beskid Żywiecki na narty - osoby nie jeżdżące na nartach miały możliwość  zwiedzić zabytkowy browar w Żywcu. Na prezentację Chorzowa na starych pocztówkach ze zbiorów prywatnych dra Jacka Nowaka, przyszło wielu uczestników – nie zabrakło dyskusji i wspomnień z historii Chorzowa.  Na spotkanie otwarte z byłym piłkarzem i trenerem  Antonim Piechniczkiem w kawiarni Carmen przybyli także: były olimpijczyk, i przewodniczący Rady Miejskiej Chorzowa Henryk Wieczorek, dyrektor Wydziału Kultury  i Sportu Marek Zaremba oraz członkowie bratnich Kół. Pan Antoni przypomniał historię  rozwoju piłki i duże sukcesy śląskich piłkarzy - zwłaszcza KS Ruch Chorzów, naświetlił także przyczyny stopniowego obniżania się poziomu piłki nożnej  w obecnym czasie.

Od reaktywacji, Koło Królewska Huta przywiązuje szczególną uwagę
do organizowania turnieju halowej piłki nożnej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego.
W tej imprezie szczególnie bowiem widzi szansę na pozyskanie młodych ludzi do Koła,
poszerzenie ich zainteresowania historią Śląska oraz sposób na oderwanie od komputerowych gier multimedialnych. W  bieżącym roku turniej o puchar Prezesa Związku Górnośląskiego odbędzie się 12 marca.

W bieżącym roku, Chorzów będzie świętował 760 rocznicę swojego istnienia. W nawiązaniu do wspomnianej rocznicy,  dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zostanie  zorganizowany  konkurs dotyczący historii naszego miasta.  Główne uroczystości jubileuszowe, z udziałem władz miasta, Zakonu Rycerskiego Bożogrobców,  Prowincjała Zakonu Bożogrobców
w Miechowie, odbędą się 25. czerwca.  W 1257 r. książę śląski Władysław Polczyk, wieś Chorzów (obecnie Chorzów Stary) i część Bytomia przekazał Bożogrobcom z Miechowa. Bożogrobcy znacząco wpisali się w historię Chorzowa, Kanonicy Zakonu Bożogrobców,
po przybyciu do Chorzowa, wybudowali pierwszy kościół, a obok kościoła szkołę. Wybudowali pierwszy na Śląsku szpital  „Świętego Ducha”, który w owym czasie musiał być poza wsią, bądź osadą. Obecnie Chorzów jest ważnym ośrodkiem kultywującym tradycje historyczne, a również kulturę śląską. Tradycyjnie, we wrześniu,  Koło Królewska Huta organizuje wyjazd na Jerozolimskie Dni w Miechowie, które odbywają się co dwa lata.

W dniach 13 oraz 20 października 2016 r., ze strony Koła „Królewska Huta”, Maria Nowak
i Helena Kukowka wzięły udział w projekcie pilotażowym  „CUMA”,  realizowanym przez  Miasto Chorzów w ramach konkursu  dotacji   „Modelowa rewitalizacja miast”.

W przeddzień  Wszystkich Świętych, członkowie Koło Królewska Huta odwiedzają  groby zasłużonych dla Polski Synów ziemi Śląskiej. W ubiegłym roku, 31 października  przy parafii świętej  Jadwigi nawiedzili grób oraz zapalili znicze  posłance  na I. Sejm Śląski,
Janinie Omańkowskiej  oraz powstańcowi śląskiemu Pawłowi Dubielowi. Odwiedzili cmentarz w Chorzowie Starym, przy parafii św. Marii Magdaleny, na którym znajdują się groby powstańców śląskich oraz symboliczny grób i pomnik Sługi Bożego Jana Machy.

W bieżącym roku, 4 marca członkowie Koła oraz osoby zaproszone spotkały się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach celem zwiedzenia ekspozycji, wezmą także udział
w dyskusji panelowej.
W tym roku planujemy:
Ø  zorganizowanie wieczoru muzyczno – poetyckiego w Klubie „POKOLENIE” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Ø  zwiedzanie zespołu pałacowo - zamkowego w Pszczynie i browaru w Tychach,
Ø  majówkę plenerową i pieczenie kartofla w Chorzowskim Skansenie.
Terminy do ustalenia.  

Helena Kukowka
Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz