poniedziałek, 27 czerwca 2016

„CZEMPIELADA” 2016


POTRZEBA NAM ŚWIĘTYCH KAPŁANÓWZe wszystkich kościołów w Chorzowie, a może nawet w Archidiecezji  Katowickiej, najbardziej niezwykłą relikwię posiada kościół Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Jest to konfesjonał, w którym Ksiądz Proboszcz Józef Czempiel spowiadał do chwili,
gdy 13 kwietnia 1940 roku z konfesjonału zabrało Go niemieckie Gestapo. Umarł śmiercią męczeńską w obozie  koncentracyjnym w Dachau – 19 czerwca 1942r. Konfesjonał
w dalszym ciągu służy jako miejsce Sakramentu Pokuty i Pojednania. Kapłan spowiadający
 w tym konfesjonale w szczególny sposób jest otoczony orędownictwem błogosławionego proboszcza Józefa - patrona dobrej spowiedzi. Jest to wielka łaska, ale i odpowiedzialność.

 
13 czerwca 1999r. papież Jan Paweł II wśród 108 Męczenników II wojny światowej
ks. Józefa Czempiela ogłosił błogosławionym. Do wyniesienia w poczet błogosławionych męczenników szczególnie przyczynił się ks. abp Damian Zimoń  - pierwszy wnioskodawca
i postulator procesu beatyfikacyjnego dwóch pierwszych kapłanów katowickiego kościoła - księdza Józefa Czempiela i księdza Emila Szramka, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, zaliczając do grona męczenników II Wojny Światowej.

Za wieloletnią posługę naszemu lokalnemu kościołowi, dbałość o ideały, którym wierny
do ostatnich chwil ziemskiego życia był hajducki proboszcz – męczennik, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Błogosławionego Księdza Józefa Czempiela postanowiło  przyznać
dla ks.  abpa seniora Damiana Zimonia pierwszą statuetkę błogosławionego, ufundowaną przez Urząd Miasta Chorzów. Prezes Stowarzyszenia Józefa Dziadek - Wilk podczas laudacji  powiedziała, że wyróżnienie to będzie zawsze przyznawane osobom, którzy dziełem swojego życia realizują ideały hajduckiego męczennika - jak dobroczynność, walka z ubóstwem, społecznym wykluczeniem, niezachwianą służbą kościołowi i promocji jego kultu. Na uroczystość wręczenia statuetki przybyły władze miasta Chorzów na czele z  Prezydentem  Andrzejem Kotalą.    


W festynie  z programem artystycznym wzięło udział szczególnie dużo dzieci i młodzieży
ze szkoły podstawowej nr 32  im. ks. Józefa Czempiela, SP nr 34 im. Sportowców Hajduckich, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Gimnazjum  nr 7 im. Adama Mickiewicza. Naturalną jest rzeczą, że tam gdzie dzieci i młodzież  towarzyszą rodzice i cieszą się bardzo, gdy ich latorośle pięknie prezentują  swoje zdolności artystyczne na scenie.  

Głównym celem i zadaniem  Parafialnego Festynu „Czempelada” 2016, było  upamiętnienie oraz szerzenie  kultu Błogosławionego Księdza Józefa Czempiela - męczennika II Wojny Światowej oraz docenienia zasług dla lokalnej społeczności, podziękowania. 

Ksiądz Proboszcz Piotr Berger wyjawił tajemnicę, że pomysłodawcą i inicjatorem  tej fantastycznej „CZEMPELADY” jest wikary tutejszej parafii ks. dr Marcin Niesporek.


Takich kapłanów nam najbardziej potrzeba!


tekst i zdjęcia
Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz