wtorek, 25 listopada 2014

ŚWIĘTO KOLEJARZYW poniedziałek, 24 listopada br. w kościele Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi Panny w Katowicach zgromadzili się  pracownicy zatrudnieni w zakładach  dawniej tworzących jedno Przedsiębiorstwo - Polskie Koleje Państwowe, aby wspólnie modlić się  do patronki kolejarzy – św. Katarzyny o wstawiennictwo u Boga i pomoc w trudnych czasach.. Mimo podziałów na różne zakłady, pracownicy zatrudnieni w ruchu pociągów i utrzymaniu nawierzchni kolejowej muszą ze sobą ściśle współpracować. Tylko dobra współpraca pozwala na rozwój przedsiębiorstwa kolejowego.
Przybyli pracownicy  PKP Cargo S.A., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Katowice, PKP PLK - Zakład Linii Kolejowych, Zakład Górnośląski PKP Energetyka S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., PKP Intercity S.A. Przybyli przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, działające w poszczególnych zakładach, NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski, Związki OPZZ Branżowe oraz Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Katowicach jako współorganizator uroczystości ku czci św. Katarzyny. 

Koncelebrze uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz  ks. prałat dr Andrzej Suchoń.
Witając przybyłych na uroczystą Eucharystię ks. dr Andrzej przypomniał o św. Katarzynie, która swoją heroiczną postawą dała dowód wierności Chrystusowi w trudnych czasach prześladowań. Motywacją  wybrania św. Katarzyny za patronkę kolejarzy, gdy powstała pierwsza kolej na Śląsku  w 1851 roku była jej niezłomna wiara i mądrość w postępowaniu wobec prześladowców, wobec przeciwności, była wiernym świadkiem Chrystusa. W tych czasach, kiedy kolej jest szczególnie doświadczana potrzeba dużo mądrości, roztropności.
Po mszy św. kolejarze zgromadzili się przed kościołem, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Członkowie KSKP  w Sali  domu katechetycznego dla gości przygotowali skromny poczęstunek. Dzieci z ochronki przy parafii przeczytały kilka okolicznościowych wierszy dla kolejarzy.


Jan Mieńciuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz